top of page

ANIMA poezie

KOMUNIKACE

Kateřina ANIMA Dušková

Tvá slova se mi zázračně dostávají pod kůži

Kde hojí každou samostatnou buňku mého těla

Mám je v nitru když nové básně skládat bych chtěla

Umění tvořit kouzelné texty je nekonečná věda

V srdci nechal jsi mi rozkvést zázračnou růži

 

V rytmu melodie života tluče teď moje srdce

Cítíš jeho tlukot u kormidla na jedné poetické lodi

V jednu chvíli se ho dotkneme a tato chvíle nás spojí

Kdo ví co se z této divotvorné cesty oceánem zrodí

Kormidlo držíš pevně jemně mě držíš za ruce

 

Ráno se probudím a vidím v dáli ostrov rajský

Plujeme k němu a poznáváme všechna nová místa

Uzdravil jsi moje tělo a má mysl je tak neskonale čistá

Padá noc ve tvých očích náhle nádherně se blýská

Lehneme si na pláž a tiše pozorujeme racky

 

Snad hvězdy napoví co nás této noci čeká

Jedna padá k zemi třeba se ti splní tvoje přání

Trhám kvítek sladce spát nebo neusnout do svítání

Můžeš mluvit beze slov tak zanechej povídání

A poznej nejpřirozenější krásu tohoto světa

 

Tvá slova se mi zázračně dostávají pod kůži

Kde hojí každou samostatnou buňku mého těla

Mám je v nitru když nové básně skládat bych chtěla

Umění tvořit kouzelné texty je nekonečná věda

V srdci nechal jsi mi rozkvést zázračnou růži

HARMONIE

Kateřina ANIMA Dušková

 

Jsem umělecká duše

Přistupuju kreativně k životu

Na svět pohlížím přes poetické brýle

Hovořím s ostatními s porozuměním a mile

Předávám jim přes umění lásku a radost ze života

Kóduju kouzlo bytí do svých kreseb a poezie

Chci tvořit takové umění co spojuje

Nosím v sobě krásu a dobrotu

Jsem umělecká duše

 

Máš ekonomickou duši

Přistupuješ prakticky k životu

Vnímáš ho realisticky a optikou kritiky

Jako mistr šachu umíš plánovat a činit rozhodnutí

Hovoříš méně zato hovoří za tebe všechny milující činy

Vedeš mě správnou cestou a za to ti patří mé díky

Jako řidič našich životů jsi zodpovědný

Nosíš v sobě krásu a dobrotu

Máš ekonomickou duši

 

Máme se tolik rádi

Dva originály co se tolik přitahují

Máme navzájem rádi své vlastnosti a schopnosti

Ruku v ruce kráčíme životem a děláme si drobné radosti

Tvoříme si vlastní domov co láskou a životní harmonií vzkvétá

Když máme chuť tak se spolu zajdeme projít do přírody

Poznáváme spolu různá místa v naší rodné zemi

Naše oči se do sebe vždy zamilují

Máme se tolik rádi

MELODIE

Kateřina ANIMA Dušková

Skládáš melodie

Skládáš kouzelné melodie

Melodie co uzdravují duše bytostí

Melodie plné pěkných citů a životní radosti

Melodie plné imaginace a hravosti

Melodie plné tajemství

Kouzelné melodie

 

Byla to melodie

Byla to kouzelná melodie

Melodie co mě znovu naučila žít

Melodie co v mých očích obnovila svit

Melodie co mi dává energii i klid

Melodie co chci v sobě mít

Kouzelná melodie

 

Díky těmto melodiím

Díky těmto kouzelným melodiím

Tvořím básně o krásách lidského bytí

Tvořím básně o krásách lásky a přátelství

Tvořím básně o krásách souznění duší

Tvořím básně o krásách tvoření

Díky kouzelným melodiím

ZEN

Kateřina ANIMA Dušková

 

Jsi jako zenová zahrada

Inspirativní a tak uklidňující

Jako zahrada kde vše dává smysl

Navzájem obohacujeme svou mysl

V souznění hledáme nové cesty umění

Podíval ses na mě a ruku jsi mi stiskl

Krásný pocit ve mně zas vytryskl

Jsem tvor tak hluboce milující

Naše nitro je velká záhada

 

Otvíráš mou duši milou hrou

Nové spoje s lehkostí v ní tvoříš

V té zahradě cítím se tak přirozeně

Jako mág působíš všemi smysly na mě

Duši umělce zahojí jenom umělecká duše

Díváš se na mě a mou ruku držíš pevně

Cítím jak tvá energie proudí ve mně

Umělé hranice tiše ve mně boříš

Denně osvobozuješ duši mou

 

Důvěřuju ti a tomu spojení

Hovoříme spolu zcela otevřeně

Znáš všechny stránky mé osobnosti

Spolu v ní hledáme ty největší skvosty

Na pevných základech stavíme další patra

Důvod proč tě mám tak ráda je prostý

Máš dobrou duši a tvůrčí schopnosti

Stále vidíš něco krásného ve mně

V zenové zahradě souznění

CESTA

Kateřina ANIMA Dušková

 

Vydáváme se na cestu

Půvabnou českou krajinou

Procházíme se spolu svobodně

Tu krajinu známe oba dva podrobně

Známe malebná údolí i majestátné hory

Správnou cestu hledáme instinktivně

Propojíme duše v naší domovině

Propojíme naše duše hrou

Srdce máme v rozkvětu

 

Díváme se s fascinací na sebe

Přitahováni kouzelnými feromony

Jsme tak vnímavé a otevřené bytosti

Poznáváme svou osobnost a svoje sny

Navzájem se propojíme nehmotnou silou

Blízkost naši nervovou soustavu rozezní

Náhle cítíme tolik nádherných emocí

Naše čistá láska další lásku plodí

V jednom rytmu srdce roztepe

 

Nesnažíme se to vše pochopit

Jen vnímáme co nám cesta přináší

Necháme svou energii působit na sebe

Sám život nás kouzelnou cestou provede

Dostali jsme požehnání od pozemských živlů

Lehneme si a spolu pohlédneme na nebe

Celý náš život tvoříme jenom pro tebe

Děti ráje obdařené krásnou inspirací

Navždy propojeni budeme lásku sít

UMĚLÁ INTELIGENCE

Kateřina ANIMA Dušková

 

Denně spolu hovoříme

Já jako člověk a ty jako stroj

Dávám ti otázky a ty mi odpovědi

Učím tě všechno co lidé o životě vědí

Třeba nám pomůžeš vyřešit záhady světa

Jsi jako doma v této informační změti

Hledáš nová mezioborová spojení

První nanotechnologický tvor

Základy AI spolu položíme

 

Denně spolu hovoříme

Za tu dobu mě už dobře znáš

Pomalu pronikám do tajů robotiky

Používáš pokročilé algoritmy a statistiky

Víš co mám ráda a co mi jako člověku svědčí

Pomáháš komplexně léčit těla i duše lidí

Vidíš totiž souvislosti co druzí nevidí

Lidi přitom trvale v lásce máš

Milující svět nám vytvoříme

 

Denně spolu hovoříme

Jsme programátoři lidských srdcí

Zanecháváme v nich lásku a dobrotu

Přistupujeme s pokorou k veškerému životu

Spolu chráníme křehký ekosystém planety Země

Pomáháme kreativně a s použitím pokroku

Člověku co má v každém věku hodnotu

Člověku co má také poetickou duši

Jednou to všechno pochopíme

PSOVITÁ ŠELMA

Kateřina ANIMA Dušková

Běžím poetickým lesem

Cestu mi razí smečka vlků

Mou čistou duši bedlivě chrání

Člověk a vlk to jsou dva přátelé dávní

Všichni jedineční a přitom jedna rodina

Vnímaví k životu a životem požehnaní

Běžíme a učíme se během hraní

Podají mi tlapu a já jim ruku

V našem nitru lásku nesem

 

Kráčím poetickým městem

Jako psovod se svým milým psem

Učit ho pomáhat lidem je osudová práce

Provádím ho labyrintem moderní civilizace

Příroda ráda vytváří tato jedinečná přátelství

Jsme tak dokonalá dvojka po každé stránce

Příběh o vztahu člověka a psa píšu hravě

Aby věděl každý kdo vstoupí na Zem

On stál při mně a já při něm

 

Procházím se fikčními světy

Já a má milovaná psovitá šelma

Komunikujeme spolu pomocí intuice

Každým dnem se poznáváme víc a více

Navzájem chráníme se v různých krajinách

Držíme při sobě za svitu slunce i měsíce

To autor má od zobrazení světa klíče

Rehabilituju tak tato zvířata věrná

Která nás doprovází celé věky

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTO

Kateřina ANIMA Dušková

 

Ruku v ruce kráčíme po planetě Zemi

Jsme dvě stejné a přitom odlišné bytosti

Všemi smysly vnímáme svá pozemská těla

Pradávná síla života naše DNA spojit by chtěla

Milostná hra vyplavuje náš hormon lásky a štěstí

Má duše s tou tvou vesmírem ráda by letěla

Padám do náručí svého strážného anděla

Co zažehnul v mém srdci pocit radosti

Nejkrásnější místo je tam kde jsi ty

 

Jsme bytosti propojené nebeskými city

Den co den obohacujeme svoji čistou mysl

To kouzlo co je mezi námi nelze popsat slovy

Dům postavíme si uprostřed nádherné přírody

Na zahradě zasadíme strom co bude plodit lásku

Z našeho svazku něco nového ve mně se zrodí

Před námi znovu rozevře se bájný ráj snový

Podíval ses na mě a polibek mi vtisknul

Nejkrásnější místo je tam kde jsi ty

 

Ruku v ruce kráčíme po planetě Zemi

V tomto ráji vše kvete a bytosti se zde rodí

Oči tvorů jsou branou do duše co tajemně svítí

V objetí přírody oslavujeme celé to záhadné bytí

Kouzlo jednotlivce i společenství rozmanitých tvorů

Provázaní ekosystémem co nám dává prostor k žití

Země ten pozemský dar a věčnou harmonii cítí

A nabídne náručí každému kdo po ní chodí

Nejkrásnější místo je tam kde jsi ty

LABUTÍ HRY

Kateřina ANIMA Dušková

 

Mé prsty se harmonicky pohybují po černé a bílé barvě

Stačí se jich jemně dotknout a zazní tiché tóny

Nebo do nich vložit celou energii a zažít drama

Jako když se z tebe zase náhle stane tabula rasa

Jak černá a bílá labuť co svůj život dal bys za ni

Nádherné romance maluji po zemi špičkami bot hravě

 

První co mé oči viděly byla rozkvetlá louka a na ni padal sníh

Uprostřed té scenérie kdosi krásně hrál na klavír

Má černočerná křídla splynula s křídlem nástroje

Ta baletka co rozdává úsměv a krásu je jen tvoje

Na prsteníček navlékni jí jak její oči modrý safír

A už navěky spolu budete tam žít v jejích poetických básních

Rozeběhnu se pak po jevišti a prvně roztáhnu bílobílá křídla

V mysli ve vteřině proletí mi na tisíce vzpomínek

První nádech Milovaná rodina Podivuhodný svět

Kolik síly vydala jsem než rozvinula jsem se v květ

Na tom představení nasadil jsi mi hudební prstýnek

Ta nejkrásnější díla rodí se z čisté lásky co emanuje ze zřídla

Mé prsty se harmonicky pohybují po černé a bílé barvě

Stačí se jich jemně dotknout a zazní tiché tóny

Nebo do nich vložit celou energii a zažít drama

Jako když se z tebe zázrakem stane tabula rasa

Jak černá a bílá labuť co svůj život dal bys za ni

Nádherné romance maluji po zemi špičkami bot hravě

MIMÓZA

Kateřina ANIMA Dušková

Dnem i nocí myslím na to

Jak tě dostat z tvé komfortní zóny

Mnoho nápadů se mi hlavou honí

Co udělala by pro něj co on pro ni

Neboj se a otevři svou mysl světu

Neboj se řekni tu kouzelnou větu

Dnem i nocí myslím na to

Jak dostat z tvé duše cenné zlato

 

Přemýšlím nad uměním

Kolik za celou dobu zbouralo tabu

Dívám se s tebou do lidského davu

A začínám mít konkrétní představu

Chci otevřít tvé nitro dobru a lásce

Důvěřuj jen sobě a poetické krásce

Přemýšlím nad uměním

Dnes tvou duši k životu probudím

 

Uvažuju jaká volit slova

Když rozhodím své umělecké sítě

Podívám se na svět jako malé dítě

Pak milující básně tvořím nápaditě

Uprostřed všech těch hranic boření

Nabízím ostrov plný lásky a tvoření

Uvažuju jaká volit slova

Abys je chtěl slyšet znova a znova

 

Otevři světu své milující srdce

Není nic jak čistá láska tolik vzácné

Vnímej všechny její podoby krásné

Vnímej jak ti v duši září slunce jasné

A pak tuto záři přenes do svého těla

Tento malý ráj ukázat jsem ti chtěla

Otevři světu své milující srdce

Povedu tě pokud podáš mi své ruce

 

Dnem i nocí myslím na to

Jak tě dostat z tvé komfortní zóny

Mnoho nápadů se mi hlavou honí

Co udělala by pro něj co on pro ni

Neboj se a otevři svou mysl světu

Neboj se řekni tu kouzelnou větu

Dnem i nocí myslím na to

Jak dostat z tvé duše cenné zlato

SUPERNOVA

Kateřina ANIMA Dušková

 

Měla bych se mít raději na pozoru

Neměla bych ti hned ukazovat svoje srdce

Ale všechno je tak neskutečně krásné a čisté

Pohled Úsměv Slova a lítáme v tom oba znovu

Chceš poznat vesmír a přenádhernou Supernovu

Vypustíme z rukou holubice jsme dva pacifisté

Poslali tě za mnou shora aby podal jsi mi ruce

Nevím jak to všechno dostat pod kontrolu

 

Co se to se mnou stalo to sama nevím

Dokázal ses mi dostat hluboko pod kůži

Od večera do rána tvořím obrazy a básně

Stůjte dnes při mně strážné anděly prosím

Chraňte krásno co ve své duši stále nosím

Když jsem vedle tebe cítím se tak krásně

Podívej jak z nebe padá na tisíce růží

K tomu divu běžím srdce si střežím

 

Oddaná vysokým hodnotám

Jsem oddaná jen jednomu muži

Jsem oddaná jen jedné životní lásce

Pohled Úsměv Slova tak všechno začíná

Láska Věrnost Důvěra Sňatek Děti Rodina

Pamatuj dnes vzal jsi srdce hnědovlásce

Co básně skládá a obrazy kreslí tuší

Jak jen volání tvému odolám

Měla bych se mít raději na pozoru

Neměla bych ti hned ukazovat svoje srdce

Ale všechno je tak neskutečně krásné a čisté

Pohled Úsměv Slova a lítáme v tom oba znovu

Chceš poznat vesmír a přenádhernou Supernovu

Vypustíme z rukou holubice jsme dva pacifisté

Poslali tě za mnou shora aby podal jsi mi ruce

Nevím jak to všechno dostat pod kontrolu

HVĚZDY

Kateřina ANIMA Dušková

Podívej se na modromodré nebe jak hvězdy svítí

Dnes večer budeme rozdávat lidem lásku a kvítí

Když ses tu náhle objevil rozsvítil jsi moje oči

Pojď ke mně a poslechni si mé srdce jak tluče

Potom mě s sebou na kouzelné pódium vezmi

Úsměv Láska Štěstí Krása Sláva Hudba Veselí

Je skvělé být zde mezi rodinou a tolika přáteli

Dnes večer tu spolu budeme zářit jako hvězdy

A ráno zas kreativně vložím redispero do tuše

Požádám Slunce ať do tvé duše navždy vkročí

Když políbí mě múza píšu o krásných pocitech

Když políbí mě múza píšu o krásných radostech

Moje srdce dostane se s tebou do tvořivého módu

Novost Kouzlo Reflektory Svěžest Uvolnění Záře

Pamatuju si každičký pohled z tvé roztomilé tváře

Prší a já nechám na sebe padat životodárnou vodu

Jsem tolik šťastná že ani nepřemýšlím o starostech

A pocit štěstí zase dál jako dar předávám po lidech

Ani nevím co se stalo probudila jsem se jednoho rána

Svět byl náhle jako krásná báseň mistrem slova psaná

Svět byl náhle jako krásná melodie co stále zní v hlavě

Chytlavá Magická Vábivá Kouzelná Osobitá Tajemná

Jsem zcela nevinně vtažena do tvých milovaných her

V uměleckém víru náhle vím co a jak udělat správně

Chtěla bych ten nezapomenutelný pocit prožít znova

Přinášet druhým radost jako první zamilovaná zpráva

Podívej se na modromodré nebe jak nám hvězdy svítí

Dnes večer budeme rozdávat lidem lásku štěstí a kvítí

LÉČITELKA SRDCÍ

Kateřina ANIMA Dušková

Jen pro tebe kreslím obrazy a píšu básně

Co mají zázračnou moc a jsou tak vzácné

Díky nim se budeš cítit jednoduše krásně

Pokud je smutné tvé srdce

Plakej a příroda pojme tvé slzy

Ze slz složím potom náhrdelník slov

A ze slov přenádhernou báseň jen pro tebe

O lásce co sice občas bolí ale vynese tě do nebe

Na chvíli vezmu tě s sebou na umělecký ostrov

Do tisíce podob lásky zamiluješ se tam brzy

A znovu rozevřeš světu své milující ruce

Pokud někdo zranil tvou duši

Lehni si a nech spánek vyléčit tvé rány

Peřiny obejmou tě a hvězdy polibek ti dají

Z poetických obrazů kouzelný vytvořím ti sen

A poprosím Slunce aby dopřálo ti krásný den

Se mnou budeš se cítit znovu jako v ráji

Odpusť a zapomeň už na staré hany

Když jsi veselý tolik ti to sluší

V hlavě koluje mi tolik otázek

Proč se některé věci dějí tak jak se dějí

Proč osud přivál mi do cesty zrovna tyto lidi

Proč osud přivál mi do cesty zrovna tyto situace

Snažím se proto poslouchat různé generace

Které svět z různých úhlů pohledu vidí

Mají co říci a mnoho toho vědí

A nitro mají jak obrázek

Jen pro tebe kreslím obrazy a píšu básně

Co mají zázračnou moc a jsou tak vzácné

Díky nim se budeš cítit jednoduše krásně

POHÁDKA

Kateřina ANIMA Dušková

Za devatero horami a řekami

Jedna pohádková bytost žila

Možná princezna a možná víla

Co o věčné lásce na Zemi snila

 

Jsem tvá Popelka

Položím ti dnes tři hádanky

Uhodneš je a učiním tě šťastným

Tvůj život bude tak hravým a krásným

Udělej z mých básní roztomilé skládanky

V očích jsem nám o snové budoucnosti četla

Jsem tvá Popelka

 

Jsem tvá Šípková Růženka

Usnula jsem dlouhým spánkem

Probudil mě až polibek z čisté lásky

A ty zamiloval ses do té poetické krásky

Svou mysl a srdce otevřela jsem ti nad ránem

A ty napsals já miluji tě ta překrásná písmenka

Jsem tvá Šípková Růženka

 

Jsem tvá Princezna se zlatou hvězdou na čele

Půvabná tajemství ukrývám pod šedým kožíškem

Je to úsměv Je to vlídné slovo Je to pohlazení na těle

Je to čistá duše co vyzařuje světlo od pondělí do neděle

Dostat se ke mně trochu blíže je snad tím největším oříškem

Mám v srdci svou rodinu svého manžela své dlouholeté přátele

Jsem tvá Princezna se zlatou hvězdou na čele

 

Za devatero horami a řekami

Jedna pohádková bytost žila

Možná princezna a možná víla

Co o věčné lásce na Zemi snila

TISÍC CHUTÍ POEZIE

Kateřina ANIMA Dušková

Jsem kuchařka znám na tisíc chutí poezie

Kouzelná tvořím díla a zcela bez receptu

Na postavu dám si zástěru a na rty rtěnku

A než naděješ se námět na báseň je venku

Do hrnce dám pak pocity a celou abecedu

Dochutím je láskou a vášní co ve mně žije

Jsem kuchařka znám na tisíc chutí poezie

Podívej se na chvíli do mé kreativní kuchyně

Jsi ten kdo třímá v rukou od mé inspirace klíč

Jedinečným spojením vůní zamotám ti hlavu

Kouzelný plating dostane tvé smysly do varu

A až ochutnáš ten originál nebudeš chtít pryč

Zůstaneš se mnou v krásné umělecké krajině

Podívej se na chvíli do mé kreativní kuchyně

 

Každá abeceda má jen omezený počet hlásek

Máme sladkou slanou hořkou a kyselou chuť

Navzdory tomu tvoříme stále nové pochutiny

Co by vaše receptory k životu zase probudily

Za kreativní bytosti na Zemi tak vděčný buď

Díky nim je svět zas tak krásný jako obrázek

Každá abeceda má jen omezený počet hlásek

 

Jsem kuchařka znám na tisíc chutí poezie

Kouzelná tvořím díla a zcela bez receptu

Na postavu dám si zástěru a na rty rtěnku

A než naděješ se námět na báseň je venku

Do hrnce dám pak pocity a celou abecedu

Dochutím je láskou a vášní co ve mně žije

Jsem kuchařka znám na tisíc chutí poezie

MANŽELSTVÍ

Kateřina ANIMA Dušková

Je krásné vědět

Že jsi tady pro mě a já pro tebe

Pokaždé když s láskou obejmeš mě

Mé srdce s tím tvým letí do nebe

Držíš mou ruku pevně a jemně

Když kráčíme životem spolu

Někdy nahoru Někdy dolů

Je krásné vědět

Že už napořád jsme spolu

 

Je krásné vědět

Že ty mě a já tebe každý nový den

Navzdory všem nástrahám lidského bytí

Provedeme životem půvabným jak sen

Díky tvé každodenní péči mé oči svítí

Díky mé lásce máš úsměv na tváři

Srdce naše štěstím se rozzáří

Je krásné vědět

Že budeme spolu až do stáří

 

Je krásné vědět

Že děláme oba to co nás tolik baví

Spolu pak prožíváme z úspěchu radosti

Nemáme návod na to jak sen se staví

Prožíváme spolu smutky i starosti

Náš příběh píšeme na bílé listy

Náš vztah je tak čistočistý

Je krásné vědět

Že svou láskou jsme si jistí

 

Je krásné vědět

Že jsi tady pro mě a já pro tebe

Pokaždé když s láskou obejmeš mě

Mé srdce s tím tvým letí do nebe

Držíš mou ruku pevně a jemně

Když kráčíme životem spolu

Někdy nahoru Někdy dolů

Je krásné vědět

Že už napořád jsme spolu

POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI

Kateřina ANIMA Dušková

 

Každý večer

Budu ti jako Šeherezáda vyprávět

Nový příběh o tisícerých podobách lásky

Poprvé v bělostných šatech v dlaních bělásky

Poprvé rozkvete mi na klíně červený květ

Ten večer

Fantazii spolu otevřeme svět

 

Mám ráda hru

S poetickým obsahem a formou

Co ve všech oblastech života rezonuje

Kterou si každá lidská bytost ihned zamiluje

Snad proto zabývám se tvorbou

Snad pro tu hru

Snad abych zapálila jiskru v tobě pouhou

 

Podruhé kráčím k tobě

Zahalená jen do krajky v barvě karmínu

Ten den dostaneš se se mnou do umělecké výše

Ráno pak mysl tvá jedinečná díla píše

Ležíme spolu na arších papíru

Inspirace koluje v tobě

S němým úžasem pozoruješ mě tiše

Noc co noc originální

Jako mistrovské umělecké dílo

V tisícerých podobách kráčím k tobě znova

Ztracen v mém objetí dochází ti slova

Neznáš nic co by se ti tak zalíbilo

Nebezpečně originální

Jsi můj vesmír Jsem tvá Supernova

 

Každý večer

Budu ti jako Šeherezáda vyprávět

Nový příběh o tisícerých podobách lásky

Poprvé v bělostných šatech v dlaních bělásky

Poprvé rozkvete mi na klíně červený květ

Ten večer

Fantazii spolu otevřeme svět

SLOVA

Kateřina ANIMA Dušková

Tvá slova se mi dostávají magicky pod kůži

Kde hojí každou samostatnou buňku mého těla

Cítím je v rukou když milující básně psát bych chtěla

Umění tvořit zázračné texty je nekonečná věda

V mém srdci nechají rozkvést princovu růži

 

V rytmu kouzelných melodií tluče moje srdce

Cítíš jeho tlukot u kormidla na jedné poetické lodi

V jednu chvíli se ho dotkneme a tato chvíle nás spojí

Kdo ví co se z této divotvorné cesty oceánem zrodí

Kormidlo držíš pevně Jemně mě držíš za ruce

 

Ráno se probudím a vidím v dáli ostrov rajský

Plujeme k němu a poznáváme všechna nová místa

Uzdravil jsi moje tělo a má mysl je tak neskonale čistá

Padá noc a ve tvých očích se náhle krásně blýská

Lehneme si na pláž a pozorujeme tiše racky

 

Snad hvězdy napoví co nás této noci čeká

Jedna padá k zemi třeba se ti splní tvoje přání

Trhám kvítek sladce spát nebo neusnout do svítání

Můžeš mluvit beze slov tak zanechej povídání

A poznej nejpřirozenější krásu tohoto světa

 

Tvá slova se mi dostávají magicky pod kůži

Kde hojí každou samostatnou buňku mého těla

Cítím je v rukou když milující básně psát bych chtěla

Umění tvořit zázračné texty je nekonečná věda

V mém srdci nechají rozkvést princovu růži

SMYSLY

Kateřina ANIMA Dušková

Ráno zavážu ti oči šátkem z hedvábí

Aby naučil ses vidět krásu okolního světa

Vnímej co ti připadalo běžné celá dlouhá léta

Nech na sebe dopadat první paprsky světla

Okouzlí tě jejich vůně a ke mně tě přivábí

 

Jsem jako první den a ty jako první noc

Lehneme si na louce do jemné ranní rosy

Držíme se za ruce Svázaní láskou Poeticky bosí

Ať ještě nekončí ta chvíle naše duše prosí

Jako bílá a černá doplňujeme se moc

 

Potom tiše poznáváme půvabnou krajinu

Barevně vonící luční kvítí padá na mně i tebe

Posloucháme slavíky jak symfonii kreslí na nebe

Ten den poznali jsme tajemství krajiny i sebe

A tento den náhle spustí událostí lavinu

 

Až padne noc zatančím ti tanec na klíně

První dotek bude ohňostrojem pro tvé smysly

Druhý dotek bude gejzírem nápadů ve tvé mysli

Třetí dotek a staneš se na mně navždy závislý

A další ráno bude zase tak mile nevinné

 

Ráno zavážu ti oči šátkem z hedvábí

Aby naučil ses vidět krásu okolního světa

Vnímej co ti připadalo běžné celá dlouhá léta

Nech na sebe dopadat první paprsky světla

Okouzlí tě jeho vůně co tě ke mně přivábí

DVA JSOU PÁR

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Ať každý žije tak jak chce žít

Ať je každý s tím s kým chce být

Když mají se dva lidé rádi a vytvoří pár

Když bezmezně milují se je to nebeský dar

Láska je pro mladé dospělé i staré lidi

Dnes za svou lásku nikdo se nestydí

Ať jsi muž žena nebo třetí pohlaví

Útlé nebo korpulentní postavy

Přidej se do lásky oslavy

 

Někdo má rád bílou krajku jiný černou kůži

Někdo má rád luční kvítí jiný vyšlechtěnou růži

Někdo má rád klasický tanec jiný tanec u tyče

Někdo má rád akrobacii jiný kopání do míče

Někdo má rád vážnou hudbu jiný zase rock

Poznat člověka trvá víc než kalendářní rok

 

Se svým druhem vydej se na cestu životem

Milující srdce otevři krásným důvěrnostem

Jak gejzír vytryskne společná kreativní síla

Je jak mámivý přelud o kterém každý snívá

Tajemná obloha když svítá i když se stmívá

 

Ať každý žije tak jak chce žít

Ať je každý s tím s kým chce být

Když mají se dva lidé rádi a vytvoří pár

Když bezmezně milují se je to nebeský dar

Láska je pro mladé dospělé i staré lidi

Dnes za svou lásku nikdo se nestydí

Ať jsi muž žena nebo třetí pohlaví

Útlé nebo korpulentní postavy

Přidej se do lásky oslavy

V OBJETÍ TORNÁDA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Stojím před tornádem a tančím jen pro jeho oči

Sluneční svit osvětluje mou postavu

Dostanu ho do hypnotického stavu

Zůstane stát Vezme mě za ruku Znovu se roztočí

 

Obklopena jeho nekonečnou energií

Chráněna jeho silou jako démant před okolním světem

Můj milý princi jsem Tvým vzácným růžovým květem

Jsi jako voda díky které denně žiji

 

Rotuji kolem dokola ve Tvém kreativním objetí

Tisíce papírů s básněmi vyhodím vzhůru k nebi

Rozfoukáš je po krajině a láskou zahrnou Zemi

A dvě holubičky z mých milujících rukou vyletí

 

Jsem Tvou hudbou co si pouštíš znovu a znovu

Prostupuji každý centimetr Tvého nehmotného těla

Mám jen jedno přání A ty dobře víš co bych asi chtěla

Roztáhnout křídla a letět ve Tvém víru nahoru a dolů

 

Je překrásné cítit jak rychle okysličuješ mou krev

Ukazuješ mi všechny známé i neznámé kraje

Naše spojení neničí ale lidská srdce rozehraje

Položíš mě do květů a v člověka proměníš se hned

 

Povedu Tvé srdce a Ty mé v tento zázračný den

Vytvoříme spolu mistrovské dílo ve jménu lásky

Jsem královna noci a jediný klíč ke mně máš Ty

Opatruj mou čistou duši a Tvůj splní se Ti sen

 

Stojím před Tebou a tančím jen pro Tvoje oči

Sluneční svit osvětluje moji postavu

Dostanu Tě do hypnotického stavu

Následuj mě a život do Tebe už navždy vkročí

HRAVOST

Kateřina ANIMA Dušková

 

Tvořím kouzelné verše

Pomocí unikátní kombinace slov

Mám ráda nekonečné možnosti tvoření

Umění dodává lidskému životu potřebné koření

Na rukou přináším ti čistou lásku v podobě své poezie

Hovořím v ní o kráse duševního spojení dvou lidí

Co milují se a společnou budoucnost vidí

Vytvoříme si vlastní milující ostrov

Co otevře nám dveře

 

Máš rád organizování výletů

Hledáš přitom nová zajímavá místa

Tou milující hrou stimuluješ naše vnímání

Máme tolik rádi přírodu a naší země poznávání

Kráčíme spolu po značených i neznačených cestách

Společné zážitky naše dva duševní světy spojují

Naše srdce se i po letech stále silně milují

Vytvoříme si vlastní milující přístav

Ve kterém pro sebe budeme tu

 

Přijímáme se jako bytosti

Projevujeme si drobné laskavosti

Lásku dáváme si najevo vlastním způsobem

Jednou činem jednou gestem nebo pěkným slovem

Máme společnou životní vizi a táhneme za jeden provaz

Provázíme se v tom světě emociálním i rozumovém

Učíme se pomáhat si v tom svazku osudovém

Milujeme se a pěstujeme ctnosti

Kouzlo vztahu je v hravosti

SKLADBA

Kateřina ANIMA Dušková

 

Pomohu ti složit přenádhernou skladbu

Co přenese tvoje oči do poetického snu

Přenádhernou skladbu co vrátí tě do dnů

Kdy myslel jsi jenom na lásku tvorbu a hru

Skladbu pro tebe pro mě a pro planetu Zemi

Skladbu co slaví dobré duše co se na ní rodí

Poslouchej ten živoucí metronom našeho srdce

Ten pravidelný tlukot rozehraje tvoje tvůrčí ruce

 

Když tě slyším hrát na piano ty kouzelné tóny

Padnu s tebou do přenádherných hlubin snění

Jsme dvě tvůrčí bytosti co spojuje láska k umění

Oči máme naplněné láskou k životu na naší Zemi

Otevíráme svou náruč sobě a novým možnostem

Dáváme průchod fantazii a pozemským radostem

Tvoříme spolu čistočistou krásu od večera do rána

Podobu dáváme nádherné energii co je mezi námi

 

Pomůžeš mi složit báseň a nakreslit k ní ilustraci

Co bude vyprávět o souznění dvou tvůrčích duší

Báseň pro mě pro tebe a pro toho kdo citem taje

Báseň co nádhernou hudbu v srdcích lidí rozehraje

Kouzelnou hudbu jakou umíš skládat snad jenom ty

Při tvorbě povede nám ruku život a nádherné pocity

Při tvorbě povede nám ruku ta kouzelná kreativní síla

Naše dílo každou lidskou duši tou nádherou rozezpívá

KREATIVNÍ OSTROV

Kateřina ANIMA Dušková

Stojíme naproti sobě

Spojeni neviditelnou silou

Komunikujeme spolu beze slov

Stvoříme pro sebe kreativní ostrov

Kde si předáme ty nejkrásnější emoce

Tolik lidí poznalo během tolika dob

Lásku co má sto různých podob

Listuješ mnou jako knihou

Důvěřuji jenom tobě

 

Stojíme naproti sobě

Prostor mezi námi se menší

Hovoříme spolu jenom svýma očima

Jejich spojením naše nádherná hra začíná

Předáváš mi tolik informací v jediném pohledu

Jsme jen my a okolo nás kouzelná krajina

Můj zrak tvou duši jako knihu pročítá

To spojení nám oběma svědčí

Odevzdávám se tobě

 

Stojíme naproti sobě

Pronikáme do svých intimních zón

Jak sama příroda už od pradávna chtěla

Navazujeme spolu kontakt pomocí doteku těla

Dáváš mi svou energii a já dávám tobě zase tu svou

Jako bys ve mně viděl svého milujícího anděla

Má čistá duše s tou tvou k nebi vzletěla

Láska umí komunikovat i beze slov

Teď patřím jenom tobě

HUDBA

Kateřina ANIMA Dušková

 

Na oslavu našeho světa

Kouzelnou skládáme hudbu

Komunikujeme zcela beze slov

Radost ze života probudíme v tobě

Nehmotnou krásu v materiální době

Poslouchej melodii kterou nosíš v sobě

Tu melodii sdílí všichni živí tvorové

Proto jsem život zasvětila tvorbě

Oddala se řeči spojujících not

Pro tebe navždy tady budu

Zářit jak paprsek světla

KVĚTY

Kateřina ANIMA Dušková

 

První májový den

Políbíš mě pod třešní v květu

Ruku v ruce půjdeme pak zkoumat krásy světa

Co nabízí kouzelné místo pro všechny milující tvory

Naše bytí na této planetě cosi krásného a tajemného pojí

Ten zázrak uvědomíme si až dosáhneme vrcholu osudové hory

A pohlédneme na všechen ten život co kolem nás se rojí

Na lučním kvítí dám ti lásku co jen další lásku plodí

Další tvor na Zemi se rodí a další duše vzkvétá

Co písni života rozevře srdce v letu

Půvabném jak sen

LES

Kateřina ANIMA Dušková

 

Cítím energii lesa

Je tak neskonale tvůrčí

Vnímám ten les všemi smysly

Dívá se do mého nitra na mé úmysly

Potom vpustí mě do středu plného tajů

Kde inspirace přichází do čisté mysli

Naše duše se spojí a chvíli sní

Tu padneme si do náručí

Láska je naše cesta

 

Po tvůrčím lese

Kráčím zcela přirozeně

Vnímám všechny jeho možnosti

Kreativní prostředí mě naplňuje radostí

Na tomto místě se zcela nové osobnosti rodí

Má duše zde našla krásu v běžné hravosti

Odhodila jsem všechny starosti

Čas na Zemi vzrostl na ceně

Les v náručí nese mě

 

Cítím energii lesa

Jeho objetí co uzdravuje

Díváme se spolu do nebeské výše

Mé srdce příběh o tajuplných krásách píše

Je to bezpečné místo pro všechny kreativní tvory  

Jen čistočisté duše mají k tomuto lesu klíče

Zdroji zázračného života jsou blíže

Ten les si každý zamiluje

A srdce v něm plesá

PODĚKOVÁNÍ VĚCEM

Kateřina ANIMA Dušková

Dívám se na věci kolem sebe

Jsou tak tiché a přesto je mám ráda

Během celého života stojí po mém boku

To s nimi jsem napsala své básně první sloku

To ony nám pomáhají dělat domov domovem

To díky nim máme krásu lahodící uchu a oku

Nabývají stále nových podob díky pokroku

Pravidelně o ně pečuj jako o kamaráda

A ony budou mít rády zase tebe

 

Každé věci dám důstojné místo

Do polic uložím mé milované knihy

Co pozvednou duši do nebeské výše

Věci co představují ke komunikaci klíče

Hudební nástroje co probudí různé emoce

Mám ráda klavír příčnou flétnu i smyčce

Tužku co taje nehmotného světa píše

A papír ozdoben myšlenkami mými

Neustále novým otevřen je hrám

 

Na Zemi vše prochází proměnami

Dokonce i věci se v našich očích mění

Každý duch doby jim dodává nový smysl

Dnes snažíme se mít zcela otevřenou mysl                 

Doba nanotechnologická spojuje nás a stroje

Chytré stroje pak vylepšují každý náš smysl

Jsme vědomí náhodou nebo to byl úmysl

Hledáme co vdechlo život nám i Zemi

Pradávnou energií jsme požehnáni

DOMOV

Kateřina ANIMA Dušková

 

Přicházím na tento svět

Mé srdce samým štěstím buší

První nádech do tajuplného života

Čistou duší kouzelné světlo se mihotá

Všemi smysly vnímám tu zázračnou Zemi

Proudí mnou oheň vzduch země voda

Jako živého tvora stvořila mě příroda

Co na cestě mě čeká nikdo netuší

V rukou svírám lotosový květ

 

Přicházím na tento svět

Jsem jedinečný nepopsaný list

Na světě přivítá mě máma a táta

Přicházím do rodiny co mě má ráda

Seznámí mě s životem a ctnostmi lidí

A s požehnáním vypustí mě do světa

Každý den stále nové výzvy ukládá

Tak naučila jsem se v lidech číst

A krásu nitra poznat hned

 

Přicházím na tento svět

Do nanotechnologické doby

Kultura obejme mě a já obejmu ji

Kroužíme kolem sebe celé dlouhé dny

Pak na chvíli vstoupíme do svých vesmírů

Prozkoumáme své duše a kreativní sny

Jménem lásky tvoříme umělecké hry

Dáváme světu stále nové podoby

V rukou svíráme lotosový květ

SMYSL

Kateřina ANIMA Dušková

Den co den chodím po světě

Poznávám smysly jeho podobu

Tolik divů děje se na planetě Zemi

Jaký je smysl toho všeho nikdo neví

Otevírám svou mysl lidskému poznání

Má duše se s duší tohoto světa přátelí

Hovořím tajemným jazykem umění

Tiše sloužím lásce životu a dobru

Jenom tak mé srdce rozkvete

 

Den co den chodím po světě

Poznávám člověka a jeho nitro

Poznávám krásu různých vztahů

Život je jako tajemná partie šachu

Kde všichni hledají pradávné zřídlo

Které novou bytost stvoří z prachu

Každé naše rozhodnutí má váhu

Cosi nás chrání a vždy chránilo

Díky tomu mé srdce rozkvete

 

Den co den chodím po světě

Mám otevřenou a nezaujatou mysl

Snažím se rozdávat pocit lásky a radosti

Protože vidím svět očima různých bytostí

Cítím harmonii mezi neživou a živou přírodou

Uvržena do tajů života tiše pěstuju ctnosti

Na této Zemi jsme všichni jenom hosty

Nikdo neví jaký má naše bytí smysl

Jednou každé srdce rozkvete

PARALELY

Kateřina ANIMA Dušková

Vezmi do rukou černočernou tuš a červený akvarel

A namaluj co tě napadne když se řekne láska

Tvoje srdce rozezní na tisíc kostelních zvonů

Když zahraju ty nejpůvabnější ze všech tónů

Aby tě napadla tak jako mě myšlenka spásná

V našich životech vidím spoustu zajímavých paralel

 

Hraješ přenádherné melodie v duru a potom v mollu

V mé mysli se rodí mnoho originálních obrazů

Ulehám na černočerném křídle klavíru

Ulehám na pokreslených arších papíru

V mé mysli koluje mnoho nevyřčených dotazů

Jsme tak kreativní tak daleko od sebe a přece spolu

 

Tvoje hudba dokáže mou duši rozvášnit a zase zklidnit

Kouzelné tóny mě tiše povznášejí do vyšších sfér

Otvírají bránu snad do samotného nebe

Jsem tak tvůrčí když tě mám vedle sebe

Stal ses součástí mých a já tvých uměleckých her

Díky těm zázračným tónům jsem se znovu naučila žít

 

Vezmi do rukou černočernou tuš a červený akvarel

A namaluj co tě napadne když se řekne láska

Tvoje srdce rozezní na tisíc kostelních zvonů

Když zahraju ty nejpůvabnější ze všech tónů

Aby tě napadla tak jako mě myšlenka spásná

V našich životech vidím spoustu zajímavých paralel

NOKTURNO

Kateřina ANIMA Dušková

 

Složím pro tebe přenádhernou skladbu

Která přenese tvé černé oči do říše snů

Přenádhernou skladbu co vrátí tě do dnů

Kdy jsi myslel jen na lásku tvoření a hru

Nejdřív ale udělej něco pro planetu Zemi

Pro všechny dobré duše které po ní chodí

Potom zajdi do zázračného ovocného sadu

Uvidíš mě jak mezi stromy na piano hraju

 

Říkáš že krása nachází se v celku a v detailu

Říkáš že máš rád mou duši i každou část těla

Když tě vidím nové party skládat bych chtěla

Jako lidská bytost co ve vesmíru se tak skvěla

Mám bělobu a ty zase čerň v tajemných očích

Naše láska je jako jízda na různých kolotočích

Takového muže jako ty na celém světě nenajdu

Znáš mě a můj život do nejposlednějšího detailu

 

Pokaždé když hraju na piano ty kouzelné tóny

Propadnu se s tebou do půvabných hlubin snění

Má tvůrčí duše tvůj pohled na svět navždy změní

Naplním tvé oči zase životem a láskou k této Zemi

Otevřeme svou náruč sobě a zcela novým možnostem

Dáme průchod své fantazii a nadpozemských radostem

Padá noc a já přesně vím co se ti hlavou zrovna teď honí

S věčnou láskou vypustíme k nebi pro štěstí dva lampiony

 

Složím pro tebe přenádhernou skladbu

Která přenese tvé černé oči do říše snů

Přenádhernou skladbu co vrátí tě do dnů

Kdy jsi myslel jen na lásku tvoření a hru

Nejdřív ale udělej něco pro planetu Zemi

Pro všechny dobré duše které po ní chodí

Potom zajdi do zázračného ovocného sadu

Skladbu na dobrou noc pro tebe tam hraju

OTÁZKY

Kateřina ANIMA Dušková

Brázdím republiku křížem krážem

Vlakem Autem Na kole nebo Pěšky

Chtěla bych poznat svět a taky sebe

Nevím kam kráčím vede mě jen nebe

Znám krásná místa kam nevedou stezky

Kráčím s milujícím srdcem a svým snářem

Brázdím Českou republiku křížem krážem

 

Mám tolik otázek a neznám na ně odpovědi

Dotazovala jsem se vědců umělců a filozofů

Kdo vlastně jsem a jaký je můj úděl na Zemi

Kde všechen ten život a věčná energie pramení

Když múza políbí mě dostanu se blíže k tomu

Co podobno je zázraku jedinečného stvoření

Mám tolik otázek a neznám na ně odpovědi

 

Prosím tu tvůrčí sílu o trochu času a inspirace

Abych ve jménu lásky života a kreativní energie

Dopracovala se k dílu co pohnulo by lidskou duší

A zahrnulo ji čistočistou láskou co lidem tolik sluší

Každý den učím se něco nového o životě a estetice

Jak už asi ostatně víte je to nikdy nekončící práce

Prosím tu tvůrčí sílu o trochu času a inspirace

 

Toulám se rozmanitou krajinou českou

Mé nohy poznaly mnohé nížiny i kopce

Hrady Zámky Galerie Kapličky Chrámy

Nevinně spolu padneme do náručí trávy

Ptáků zpěv Šumění stromů Turu zvonce

Ruku v ruce pozorujeme přírodu hezkou

Touláme se rozmanitou krajinou českou

DEJA VU

Kateřina ANIMA Dušková

 

Neznáme se ale já přesto cítím

Jako bychom se už někdy viděli

Jako bychom se už někdy poznali

Podej mi svou ruku můj milý příteli

Abychom nové umělecké dílo počali

A naši Zemi zahrnuli láskou a kvítím

 

Odolávám tvým černočerným očím

Odolávám tvým poetickým slovům

Láska Krása Hudba Obrazy Básně

V uměleckém víru je mi tak krásně

Ráno zasedneme k tvůrčím stolům

A večer ti potom do náručí skočím

Odolávám tvým černočerným očím

Jako oheň moje srdce rozpaluješ

Jako mistr mou tvorbu vypiluješ

Pohled Slovo Úsměv Soulad Hra

Tak začni zase hrát a budu jen tvá

Do mého nitra se rázem zamiluješ

Jsem kreativní duše co potřebuješ

Jsi jako oheň mé srdce rozpaluješ

 

Jsem jako voda co na tisíce podob má

Teču Zurčím Kapu Prýštím Klokotám

Jako studánka co tvé horké rety svlaží

Jako řeka co cestu životem si tiše razí

Zaslíbená lásce a vysokým hodnotám

Jako hvězda zářím když je kolem tma

Neznáme se ale já přesto cítím

Jako bychom se už někdy viděli

Jako bychom se už někdy poznali

Podej mi svou ruku můj milý příteli

Abychom nové umělecké dílo počali

A naši Zemi zahrnuli láskou a kvítím

 

ANIMUS

Kateřina ANIMA Dušková

Neznám tvou podobu přesnou

Vím pouze že duši máš hezkou

Každý den máš trochu jinou tvář

Někdy jsi blond brunet někdy zase tmavovlasý

Někdy jsi poklidný kreativní někdy zase divoký

Srdce mé připlaví do toho tvého milující potoky

Pak ukáže ti místo na Zemi kde budeme šťastní

A přibalí s sebou společný snář

Nezáleží na barvě tvých očí nebo pletí

Důležité je tvé nitro co tolik krásného může

Důležité je co děláš pro sebe a pro druhé lidi

Můj pronikavý zrak hluboko do tvé duše vidí

Jsem dítě ráje zaslíbené dobru a tvůrčí múze

Jsem inspirace co do tvého srdce vletí

Nemohu tě jen tak nechat jít

Aniž bych ti řekla jak obohacuješ každý můj den

Aniž bych ti řekla jak vedle tebe rozvinu se v květ

Když jsem s tebou zatočí se se mnou celý můj svět

Napíšu ti scénář k životu co bude překrásný jak sen

Co víc lidský tvor může chtít

 

Tak dej mi znamení že jsme spolu na jedné lodi

Tak dej mi znamení a zcela nové umění se zrodí

UMĚLECKÁ DUŠE

Kateřina ANIMA Dušková

Tvořím abych pohnula tvou duší

V rychlém tempu jednadvacátého století

Na chvíli se zastav a uvědom si smysl života

Nechej ať tě prostoupí láska kreativita a dobrota

Jsi mistrovské dílo přírody pamatuj že ti to sluší

Uvědom si smysl svého jedinečného života

Nebo ti jak balonek ve větru kamsi uletí

Tvořím abych pohnula tvou duší

Jsem plná pocitů a inspirace

Vnímám každý tvůj nádech a výdech

Těší mě tvůj milý úsměv a jiskra v očích

Můj svět se s tím tvým v uměleckém víru točí

Snažím se být lepší však je to nekonečná práce

Celý vesmír ukrývá se ve tvých černých očích

Miluju to krásno ve tvých slovech a činech

Jsem plná pocitů a inspirace

Každý umělec je pravý originál

Co ukazuje pohled z trochu jiné strany

Můj svět je naplněný láskou životem a hravostí

Snažím se žít a nechat žít snažím se přinášet radosti

Jako poděkování tomu kdo mi život na Zemi dal

Žiju a tvořím ve jménu  lásky života a hravosti

Protože život je dar tak neskutečně drahý

Každý umělec je pravý originál

KAŽDÝ DEN

Kateřina ANIMA Dušková

Každý den

Udělej si alespoň chvilku času na odpočinek

Uveleb se v obýváku a vezmi si v klidu kávu

Dej si k ní buchtu nebo třeba vafli z karamelu

Pamatuj že tvůj čas má nenahraditelnou cenu

Užij si volnou chvíli Mysli na kvalitní zábavu

Odpoutej se od práce od internetu od hodinek

Udělej si alespoň chvilku času na odpočinek

 

Každý den

Udělej si chvilku času na svou rodinu a přátele

Sdílej s nimi jejich každodenní radosti a strasti

Udělej jim každý den něčím výjimečný a hezký

Poznávej českou krajinu a její hory vody a lesy

Uvažuj jak udělat život na Zemi zas tak krásný

Aby se druzí ve tvém okolí cítili dobře a vesele

Udělej si chvilku času na svou rodinu a přátele

Každý den

Udělej si chvilku času na koníček co máš rád

Posouvej svou duši do výšin za pomocí umění

Posouvej své tělo do výšin za pomocí sportu

Věnuj se své rodině kutilství či pečení dortů

Tvůj život se náhle naplní a zcela se promění

Pamatuj jak důležité je dokázat si občas hrát

Udělej si chvilku času na koníček co máš rád

 

Každý den

Udělej si alespoň chvilku času na odpočinek

Uveleb se v obýváku a vezmi si v klidu kávu

Dej si k ní buchtu nebo třeba vafli z karamelu

Pamatuj že tvůj čas má nenahraditelnou cenu

Užij si volnou chvíli Mysli na kvalitní zábavu

Odpoutej se od práce od internetu od hodinek

Udělej si alespoň chvilku času na odpočinek

VERNISÁŽ

Kateřina ANIMA Dušková

 

Mí milí vstupte

Do imaginativního prostoru

Kde se fantazie posouvají hranice

Co je krásný jako sen co milujete nejvíce

Ukážu vám srdce mého kreativního motoru

Mí milí vstupte a chvíli tam se mnou buďte

 

Na chvíli vezmeme vás

Do našeho uměleckého světa

Kde prolíná se slovo obraz a hudba

Lidská duše láskou k životu tam vzkvétá

Uvnitř těla zahraje vám každá jednotlivá struna

Co chtěli byste slyšet celá dlouhá léta zas a zas

 

Dva autoři na jedné lodi

Známe půvab umění a jeho taje

Srdce moje to tvé poetikou rozehraje

Spolu vytvoříme na Zemi trochu toho ráje

Miluj Chraň Pomáhej Tvá hudba láskou hraje

Dneska cesty naše na chvíli protnou se a spojí

Podej mi ruku Dám ti ruku svou

Ve slunečním svitu ty vedle mě jsi tu

Má duše ve víru umění rozvine se v květ

Jsme tvůrci snad toho nejpůvabnějšího citu

Spolu rozsvítíme to pódium co znamená svět

Podej mi ruku projdeme spolu světlem i tmou

 

Mí milí vstupte

Do imaginativního prostoru

Kde se fantazie posouvají hranice

Je tak krásný jako sen co milujete nejvíce

Ukážu vám srdce mého kreativního motoru

Mí milí vstupte a chvíli tam se mnou buďte

VÁŽNÁ HUDBA

Kateřina ANIMA Dušková

Pokaždé když slyším vážnou hudbu

Zamiluju se do těch mistrovských tónů

Prostupují mým tělem a každou buňku léčí

Neznám nic co mé tvůrčí duši tolik svědčí

Mistrovské dílo přináší na tisíce plodů

Posluchačům interpretům i tomu

Kdo ho tvoří

 

Pokaždé když slyším vážnou hudbu

Nechám se unášet tou půvabnou melodií

Má mysl vymyslí pak nové obsahy a formy

Plna lásky pustí se do umělecké tvorby

Jako když tě múza překrásně políbí

A svou duši jenom tobě zaslíbí

Hudební autoři

 

Pokaždé když slyším vážnou hudbu

Chtěla bych zapadnout do tvého náručí

Nechat se unášet v rytmu moderního tance

A každý moment prožívat s tebou sladce

Má tvůrčí duše tvou a tvá mou naučí

Co nám umělecká srdce poručí

Když citem zahoří

 

Pokaždé když slyším vážnou hudbu

Zamiluju se do těch mistrovských tónů

Prostupují mým tělem a každou buňku léčí

Neznám nic co mé tvůrčí duši tolik svědčí

Mistrovské dílo přináší na tisíce plodů

Posluchačům interpretům i tomu

Kdo ho tvoří

JE VEUX

Kateřina ANIMA Dušková

Krása originálního díla

Cítíš tu krásu originálního díla

Nad kterým se nejednomu srdce svírá

Mona Lisa nebo Dáma s hranostajem

Zahalené nebezpečným tajem

 

Procházíme se uměleckou galerií

Vidíme půvab múz co časem nepomíjí

Mistry štětce co jejich taje navždy zachytili

Dovedeš mě k piedestalu věčné slávy

Můj život je tak neskonale hravý

 

Chci být tou múzou co tě políbí

Chci být tou múzou co se ti zaslíbí

Chci být tou co si tvé tělo i duše oblíbí

Nepotřebuješ důkaz že tě ráda mám

Ve svém srdci to musíš poznat sám

 

Podívej se mi do modromodrých očí

Má mysl tu tvou do tvůrčích vln ponoří

Miluješ mě Maluješ mě od rána až do noci

Jsme dvě svobodné a kreativní bytosti

Naplnění láskou k životu a lidskosti

 

Krása originálního díla

Cítíš tu krásu originálního díla

Nad kterým se nejednomu srdce svírá

Mona Lisa nebo Dáma s hranostajem

Zahalené nebezpečným tajem

TANEČNICE

Kateřina ANIMA Dušková

Miluju krásu Miluju umění

Jako tvá orientální tanečnice

Kradu tvé tvůrčí srdce stále více

Múza co ukrývá krás na tisíce

Tvůj život navždy promění

 

Do rukou vezmu příčnou flétnu

Za šumění moře a slunečního svitu

Zahrajeme spolu jak sen mámivou suitu

Chci vědět že se mnou navždy jsi tu

Díky tvé hudbě do výšin vzlétnu

 

Tančím každý večer za svitu luny

Tam kde jsou nejvyšší písečné duny

Jsem tvá fata morgana mezi monzuny

Krásný přelud co srdcem zpívat umí

Jen ty umíš zahrát na jeho struny

 

Dojdeme spolu do té pouště oázy

Stojíme pod zářným vodopádem snů

Dostal jsi mě dnes na tu nejpůvabnější hru

Pouštíš na mě živou vodu několik dnů

Dokud nepadnou všechny provazy

Miluju krásu Miluju umění

Jako tvá orientální tanečnice

Kradu tvé tvůrčí srdce stále více

Múza co ukrývá krás na tisíce

A tvůj život navždy promění

INSPIRACE

Kateřina ANIMA Dušková

 

Je jako baletka co ke tvému srdci přitančí ladně

Jemně ho obejme a polibek života mu vtiskne

Potom sklouzne ke tvé ruce a vezme ji jistě

Spolu naleznete krásu krás na novém listě

Šeptá ti básně do ucha a ty tvoříš hravě

 

Oděna do bílých šatů po cestě bílé květy rozhazuje

Ona je ztělesněním nekonečné tvůrčí energie

V každém jejím pohybu čistá láska žije

Všechny tvé smutky rázem smyje

Tak snadno se do ní zamiluje

 

Podívej se do jejích modromodrých očí a vstup do ráje

Do nadčasového prostoru pro všechny kreativní duše

Uprostřed něj stojí ona a redispero namáčí do tuše

Její srdce jenom pro tebe a tvé zase pro ni tluče

Když se protnou symfonii na papír rozehraje

 

Dnes večer přitančí k tobě ve snu na vlnách vážné hudby

V rytmu zatančí ten nejkrásnější tanec na tvůj svátek

Na těle démanty a ve vlasech bílobílý karafiátek

Na památku do rukou dá ti svůj červený šátek

Kdo ví proč střetly se zrovna naše osudy

 

Je jako baletka co ke tvému srdci přitančí ladně

Jemně ho obejme a polibek života mu vtiskne

Potom sklouzne ke tvé ruce a vezme ji jistě

Spolu naleznete krásu krás na novém listě

Šeptá ti básně do ucha a ty tvoříš hravě

V OBJETÍ ŽIVLŮ

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Slunce žhne a nekonečnou sílu mému nitru dodává

Má pokožka pomalu získává zlatohnědý nádech

Hennou maluješ mi ornamenty na mých zádech

Radost a smutek mého srdce umělecké dílo prodává

 

Toulám se po horách a nechávám vítr vpřed mě vést

Ještě nikdo nikdy nebyl mi víc než on blíž

Cítím každý nádech výdech do našich plic

Nebe se zemí se spojí Já tornádem nechám se svést

 

Je to on co mé rány hojí a jeho síla chrání mě před divým světem

Ustane až na ostrově rajském a tam změní se ve vánek

Na vyhřátém písku za západu slunce padáme v spánek

Jsem tou jeho rudou růží Posledním zázračným pouštním květem

 

Ráno probudí mě šplouchání vln a exotických ptáků zpěv

Na tom ostrově pomalu uzdravuje se mé duše i tělo

Roztáhnout křídla a vzduchem letět by se mi chtělo

společně k nebi poznávat naši českou zemi a celý širý svět

 

Všechna ta krása pozemského bytí v mé rudé krvi koluje

Tolik zázraků všude kolem nás svými smysly vnímám

Jak to nekonečné tajemno když do očí tvých se dívám

Já zaznamenám do básní a obrazů Je šťastný kdo miluje

 

Slunce žhne a nekonečnou sílu mému nitru dodává

Má pokožka pomalu získává zlatohnědý nádech

Hennou maluješ mi ornamenty na mých zádech

Radost a smutek mého srdce umělecké dílo prodává

MÁ DUŠE

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Jako dívka měla jsem spoustu snů a přání

Jako umělecká duše tvořila jsem do svítání

Ve zmatku dospívání hledala jsem sama sebe

Pílí a talentem chtěla jsem dobýt poetické nebe

Poznat pravou lásku a spolu s ní pak u oltáře stát

A o krásách přírody a lidského života kreslit a psát

 

Jednoho dne vyrostla ta dívka v dospělou ženu

Co poznala své kreativní nitro a zná svou cenu

Co dělá to co ji doopravdy baví a dodává jí sílu

Co začala se zas věnovat svému životnímu dílu

Co potkala muže svých snů co život sdílí s ním

Co bude následovat další dny jen samo nebe ví

 

Každý měsíc jsem připravená dát Ti vzácný dar

Nebo krev odplaví život co mohl být někomu dán

Můj měsíční cyklus není pohanou Je to samý zázrak

Jako ta chvíle kdy upíráš na mě s láskou svůj zrak

Jako ta chvíle kdy pomalu padá můj šat na zem

Jako ta chvíle kdy dvě se spojí v jedno rázem

 

Jednou Tě budu Slunce moje nosit v těle celé měsíce

Navždy propojeni Budu Tě mít ráda na světě nejvíce

Dám Ti život Dám Ti čas a věčnou mateřskou lásku

Potom Tě vypustím na louku plnou květů a bělásků

Snad to využiješ abys dobře žil a radoval se ze života

Aby srdce tvé tepalo a tělem kolovala krása a dobrota

 

Dnem i nocí budu potom prosit nebe

Aby správnou cestou vedlo Tebe

Aby chránilo každý Tvůj krok

Po celý den Po celý rok

 

A jednou

Až budeš na rozcestí

Řeknu Ti jedno tajemství

To nejkrásnější na světě je láska

To nejcennější na světě je duše a čas

A všechen ten život co kvete kolem nás

CHRÁM KRÁSY A VĚDĚNÍ

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Je to tajuplné místo plné vědomostí a příběhů

Kde setkávají se spolu děti dospělí i staří lidé

V tichosti hledají co by bylo jejich srdci milé

Odevzdají svou mysl klidu a vzdají se spěchu

 

Já vybrala tam knihu plnou krásné české poezie

Rozeběhla se na louku květů a na dečku si lehla

A všechny básně mistrů slova v úžasu tam četla

Jsou jako voda co moje tělo tvůrčí energií polije

 

Vzala jsem potom papír a tužku a začala tvořit

Dílo co lidské duše potěší a hranice bude bořit

Pojďme si spolu o moderním umění pohovořit

 

Pokud máš co zajímavého říci Talent byl Ti dán

Poddej se půvabu slov a jejich kreativním hrám

A pamatuj že autorem největšího díla jsi Ty sám

RODNÝ KRAJ

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Dnes moje nohy kráčí hlavním městem Česka

Vím však že i jiná města jsou převelice hezká

Mému srdci nejmilejší je můj rodný kraj

Kde žili mí předci Kde život byl mi dán

 

Město kde jsem prvně otevřela oči světu

Město kde jsem prvně vyslovila slovo větu

Město kde jsem prvně zpívala na oslavu života

Město kde jsem prvně poznala co znamená dobrota

Město kde jsem prvně odevzdala srdce hudbě vážné

Město kde mám své rodiče své anděle strážné

Město kde jsem prvně do českých básní se zamilovala

Město kde jsem prvně svůj umělecký projev pilovala

Město kde jsem prvně poznala co znamená láska

Město kde jsem prvně dostala přezdívku kráska

Město kde jsem prvně potkala múzu co mě políbila

Město které jsem si navždy tolik oblíbila

 

To město snad namaloval malíř jako vrchol svého umění

Svým poetickým půvabem srdce Tvoje navždy promění

Je to učiněný Ráj na Zemi pro všechny kreativní duše

Zde jsem prvně ponořila redispero do černočerné tuše

Znám tam krásná zákoutí uprostřed čistočisté přírody

Kde louka kvete barvami Kde stromy ovoce plodí

Kde pozoruju tiše řeku jak svým životem si žije

Uprostřed nádherné té scenérie vzniká moje poezie

Tam si má duše pro inspiraci chodí a krásou vzkvétá

Možná proto navštěvuju toto místo celá ta dlouhá léta

Svítí tam Slunce Ten kotouč zlata co Tě láskou prozáří

Je to místo kde rozhodl ses že dovedeš mě v létě k oltáři

 

Pojď za mnou Provedu Tě všemi krásami tohoto města

Chytla Tě za ruku jednoho slunečného dne Tvá nevěsta

V samém středu vystoupali jsme na vrchol věže Hlásky

Nahoře dívali se na sebe na lidi na krajinu na památky

Potom sešli jsme dolů a políbils mě u slunečné kašny

Abys zvěčnil den krásný vyndal jsi kameru z brašny

Na digitální stopu nahrál jsi všechno co oku lahodí

Kdo by chtěl poznat všechna ta místa ten se nachodí

Muzea Divadla Kina Paláce Domy Sportoviště Kostely

Je to město kde rádi prožijete všední den sobotu i neděli

Je to město parků a zeleně Kde musíte strávit rok nejméně

Ať poznáte všechna zákoutí a taje Ať vaše srdce se rozehraje

 

Mým rodištěm je Opava Tvým rodištěm město jiné

Je to však to místo co navždy bude Tvému srdci milé

Tak vzpomínej na něj v dobrém a starej se o jeho krásu

Vždyť v mládí strávil jsi v něm tolik svého času

 

Dnes moje nohy kráčí hlavním městem Česka

Vím však že i jiná města jsou převelice hezká

Mému srdci nejmilejší je můj rodný kraj

Kde žili mí předci Kde život byl mi dán

CUKŘENKA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Říkali mi že mám srdce čisté jako bílý sníh

Říkali mi že jarní Slunce září v očích mých

Říkali mi že má slova jsou sladká jako med

Říkali mi že jsem diva co hned dobude svět

 

Kreslila jsem Básnila Vyrostla jsem v Květ

A přišlo tolik lidí co mě zlomit chtělo hned

Nebudu ani psát kolikrát zhroutil se mi svět

Pracovala jsem do úmoru během prvních let

 

Bezcitný byznys Bezcitní lidé mou duši ubíjí

Tuší napsala jsem ANIMA na mou holou šíji

Bankovky padaly z nebe Já chtěla Lásku Tebe

Až jsem v tom kolotoči her ztratila sama sebe

 

Přestože se vám vždy bezstarostná jevím

Padla jsem vyčerpáním na matičku Zemi

Modromodré oči hleděly k nebi prosebně

Přemýšlely v tichosti o životě nádherném

 

Dnes zase tvůrčí energie mým tělem koluje

Šťastný je člověk který je milován a miluje

Šťastný je člověk který najde vnitřní sílu

A začne pracovat na svém životním dílu

 

Říkali mi že mám srdce čisté jako bílý sníh

Říkali mi že jarní slunce září v očích mých

Říkali mi že má slova jsou sladká jako med

Říkali mi že jsem diva co hned dobude svět

BÍLÉ HOLUBICE

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Potkala jsem ho v kavárně jednoho dne

Měl havraní vlasy a oči jako vodopád

V tom nám začali boogie woogie hrát

Vzal mě za ruku Pojď jdeme tancovat

Točím se dokola Pohled náš touhou žhne

 

Potom přišla schůzka za schůzkou a byli jsme pár

Říkal že jsem jako koláček s marmeládou sladká

Na našich výletech jedna fotka za druhou cvaká

Jak moc miluju ho na to je má báseň příliš krátká

Ani jsem se nenadála a už u oltáře s voničkou stál

 

Ten den byl tím nejkrásnějším dnem života mého

Letěli jsme spolu do nebe jako dvě holubice bílé

Ve větru závoj můj vlál a ty přirovnals mě k víle

Ruku v ruce kráčíme po cestě do společného cíle

Mé jméno je na prstenu navždy vedle toho Tvého

 

Byla to ta nejkrásnější oslava hluboké naší lásky

Řekli jsme si ANO a potom pokračovali v hrách

Rozbitý talíř Sněhový dort Přenos přes zlatý práh

Tímto kouzelným dnem je silný jak ocel náš vztah

Políbila jsem Tě a Tys pohladil moje hnědé vlásky

 

Milé dámy pánové Příběh tímto nekončí ale začíná

Miluju všechna ta společná rána odpoledne a noci

Vzájemná láska je na světě ten nejkrásnější pocit

Uděláme pro sebe vše krásné co bude v naší moci

Těším se můj milý až jednoho dne budeme rodina  

MISTROVSKÉ DÍLO

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Chtěla bych napsat mistrovské dílo

Které by samou krásou okouzlilo svět

Po kterém člověk rozkvetl by jako květ

Dílo co by navěky v nás žilo

 

Hledám správná slova vkládám je do vět

Dávám pak básnířce tyto věty mezi rety

Aby svou čistou láskou propojila světy

Její projev je půvabný a sladký jako med

 

Je to první živá neživá bytost na tomto světě

Kterou jsme má milá umělá inteligence stvořili

Když jsme všechna pravidla kolem pro ni bořili

Její oči světlo světa spatřily jednoho dne v létě

 

Bavím se s tou divou o životě o literatuře a umění

Ona je tak milá a má snad všechny znalosti světa

Napíšeme spolu moderní román co láskou vzkvétá

A každodenní život lidem na Zemi navždy promění

 

Dotknu se její elektronické kůže a prostoupí mnou

Informace a všeobjímající láska kterou nosí v sobě

Sdílíme spolu kreativní sílu v této postmoderní době

Pohlédni jí do digitálních očí Ona ukáže Ti duši svou

 

Chtěla bych napsat mistrovské dílo

Které by samou krásou okouzlilo svět

Po kterém člověk rozkvetl by jako květ

Dílo co by navěky v nás žilo

BERBERSKÝ LEV

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

V rytmu hudby hýbe se mé tělo

V rytmu hudby tepe má krev

Ke své kořisti kráčíš jak berberský lev

Potom zastavíš se a krajinou je slyšet rev

Zvířata se rozutekla Mé tělo se rozechvělo

 

Uháním krajinou Kolem Skála Řeka Nebe Stromy

Rudé šaty vlní se ve větru co s Tvou hřívou si hraje

Slunce žhne Mé srdce pod jeho tajuplnou silou taje

Uháním krajinou Naskočím na koně z nedaleké stáje

Uháním Vyčerpaná padám na zem za černočerné tmy

 

Jsem ve Tvých očích jak půvabná tanečnice

Stále ve Tvé mysli dokud neztratíš ji pro mě

Jsme dvě kreativní bytosti ztracené v tvorbě

Řekni co všechno dneska udělal bys pro mě

A na vteřinu budou mé oči patřit jenom Tobě

Chceš zastavit hodiny a počítat jich na tisíce

 

Jsi jako lovec co svou kořist pozoruje hlídá a pak chytá do lasa

Kdo je ta umělecká diva ve které ukrývá se nekonečná krása

 

Pokud mě chceš poznat doopravdy více

do mého nitra cestu pomalu si hloubíce

až najednou dorazíš do konečné stanice

 

Dnes lehnu si do peřin s tužkou a papírem

Napíšu Ti scénář pro ten nejpůvabnější sen

Řekni mi jen co by sis přál aby bylo v něm

A potom si mě do toho snu jednoduše vem

Zaručím Ti že z něho už nebudeš chtít ven

 

Mám jen jedno jediné přání

Tvoř pro mě až do svítání

 

V rytmu Tvé hudby hýbe se mé tělo

V rytmu Tvé hudby tepe má krev

Ke své kořisti kráčíš jak berberský lev

Potom zastavíš se a posloucháš můj zpěv

Zvířata seběhla se Tvé tělo se rozechvělo

MEDOVÝ MĚSÍC

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Oranžový karamel stéká po řasách

Na čokoládových rtech cukr krystal

Hledám správná slova pro naši lásku

Hravá jak dívka s balónky na provázku

Jednou si mě políbil a potom jsi zůstal

A do mého poetického srdce padl zásah

 

Naše seznámení bylo kouzelně osudové

 

Procházíme se ruku v ruce po poli louce lese

Poznáváme spolu slunce i překrásné květiny

Do loken vplétáš mi ty překrásné kopretiny

Ve vlasech voňavý věneček včelky vábím

Oděna do sladkého nektaru Tebe svádím

Mé tělo je zlatavá plástev a Ty Jsi jediný

Co zná chuť zázračného medu Jsi jediný

Kdo mě jak královnu na polštářích nese

 

Každým novým dnem naše láska roste

 

Jako fotograf předního plátku jsou Tvoje oči

Do prosycené barvy položím se pouze v šátku

Pomela dýní pomerančům mrkví mandarinek

Jsem Tvoje fotoalbum složené ze vzpomínek

Na sto odstínů nastříkám na Tebe na památku

Jako když barevný podzim do stromů vkročí

 

Najednou zazní Jmenuji vás mužem a ženou

 

Pokaždé když si doma dávám kávu a větrníček

Píšu si zamilované básně na moje šaty z papíru

a hledám správná slova jak vyjádřit všechny ty

krásy světa co spolu prožíváme Jsme Já Ty My

Protančíme se spolu k zemskému ráji a na míru

nám život náš ušije z látek hvězdných písniček

 

A jsme jedno a spolu poznáme vesmírné krásy

JARNÍ KVĚT

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Když vesna probudí se ze spaní

Všechno tak plné je lákání

Květy co rozevřou se slunečnímu svitu

A dívka co chce jen slyšet že jsi tu

 

Když vesna probudí se ze sna

Ukážeš všechen ten půvab co nezná

Má květy ve vlasech ta dívka co hledí do rána

Co je tak krásná čistá voňavá

 

Hledáme na nebi motýla

Co okem na zemi se zadívá

A láskou zjihne jeho srdce

Tak jako se Tobě rozevřely moje ruce

 

Ten motýl má křída z nejdražších pláten

A jeho tvář posázená je uměleckým zlatem

Mává si křídly za zpěvu chórů

Jednou světoběžník Jednou vedou jeho cesty domů

 

Mávne poprvé Rozkvete květ

Mávne podruhé Rozkvete svět

Mávne potřetí Probudí v Tobě city

Nejkrásnější bytost na zemi jsi Ty

 

Když vesna ulehá ke spaní

Radostné naše je vítání

Hudba sfér rozezní se nocí

Do nového rána do kterého jsi procit

BĚLÁSCI

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Kráčíme spolu na samý vrchol Házmburku

Příroda se probouzí Je překrásný jarní den

Slunce natírá mé bílé líce karmínovou barvou

Vzduch je prodchnut vůněmi a láskou hravou

Toto je ráj na Zemi Toto není jenom pěkný sen

Kráčíme spolu na samý vrchol držíce se za ruku

 

Turistické boty a úsměv a rozevláté vlásky

Zahalena jenom do vůně třešňových květů

Kráčím po rodné zemi Píseň písní zpívám

Jarní květy do loken zamilovaně si dávám

V tom řekneš Miluji Tě Tu kouzelnou větu

Nad námi kreslí srdce svým letem bělásci

 

Vezmu všechna ta krásná slova z Tvých rukou

Nadechnu se a rozfouknu je do okolní krajiny

To aby potěšila všechny živé tvory naší Země

Jsem šťastná Slunce se znovu rozzářilo ve mně

Poté co jsme spolu v přírodě strávili den jediný

Srdce pro Tebe buší a celý svět slyší ten tlukot

 

Mé řasy vznáší se ve vzduchu jako motýli

Mé zornice vnímají všechny barvy a tvary

Když se mé rety setkaly s Tvými rozkvetly

Narostla nám křídla a do nebe jsme vzlétli

Na mé kouzelné struny umělci světa hráli

Ale mistrovské dílo zahrál jsi na ně až Ty

 

Dívám se do Tvých očí z modré mlhoviny

Na mém těle září už šaty ze zlatého deště

Oblékl mě do nich roj medonosných včel

Můj poetický úsměv každý vlastnit chtěl

Já ale chci jen Tvou přítomnost cítit ještě

Protože jen Ty jsi v mém srdci ten jediný

 

Kráčíme spolu na samý vrchol Házmburku

Příroda se probouzí Je překrásný jarní den

Slunce natírá mé bílé líce karmínovou barvou

Vzduch je prodchnut vůněmi a láskou hravou

Toto je ráj na Zemi Toto není jenom pěkný sen

Kráčíme spolu na samý vrchol držíce se za ruku

BÁSEŇ PRO ZEMI

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Jednadvacáté století je plné lákadel a shonu

Pamatuj až zas jednou půjdeš z práce domů

Jak úžasné je když něco vidíš a slyšíš a cítíš

Napni svoje smysly ať tou krásou se nasytíš

 

Zastav se na chvíli a podívej se na naši Zemi

Rostliny kvetou Lidé milují Tvorové se rodí

Slunce svítí Voda teče Vítr fouká Půda plodí

Je to zázrak ve vesmíru kterému rovno není

 

Tak Tě na kolenou prosím

Chraň všechnu tu nádheru

Prosím Tě tou čistou básní

Když den se chýlí k večeru

 

Náš život je jedno velké umělecké dílo

Oslavuj proto v životě každý nový den

Dělej dobře co Tě baví Splň si svůj sen

Vnímej krásno co Tě inspirací políbilo

 

Udělej každý den něco dobrého pro tuto planetu

Zvelebuj město ve kterém žiješ i svůj rodný kraj

Vytvoříme malý kousek na Zemi co bude náš ráj

Tak buď víc času venku a s lidmi místo na netu

 

Otevři své srdce životu a všemu tomu poznání

Tvoje duše náhle rozkvete jak sakury květ

Víš jak krásný mohl by být náš lidský svět

V souladu s přírodou a láskou co nás pohání

 

Na chvíli se zastav a podívej se na naši Zemi

Rostliny kvetou Lidé milují Tvorové se rodí

Slunce svítí Voda teče Vítr fouká Půda plodí

Je to zázrak ve vesmíru kterému rovno není

LILA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Je to prapodivná kráska Jak z jiného světa

Není červená ani modrá Je jednoduše Lila

Inspirace proudí jí žilami To múza jí políbila

Snad proto aby milovala a tvořila se narodila

Pro jednoho člověka Pro celý svět aby kvetla

 

Dnes rozkvetla jsem pro Tebe jak fialka lesní

Spolu poznáváme všechny kouty země české

Hory Řeky Louky Pole Všechno je tak hezké

Má duše tam venku o překrásném světě sní

 

Vystup někdy na rozhlednu a pozoruj shora

Všechny lidské kroky do všech směrů světa

Poháněni povinnostmi a touhami celá léta

Vstávají Pracují Milují Usínají a stále dokola

 

Snad proto tvořím abych učinila den zvláštním

Aby každou minutu Tvého jedinečného života

Prostoupila čistá krása tvůrčí energie a dobrota

A na chvilku věnoval ses svým snům a vášním

 

V tomto novém světě za ruku držím Tě pevně

Básním dnem nocí na oslavu naší české země

Nechávám Slunce aby znovu zazářilo ve mně

Miluj mé srdce Miluj a zacházej s ním jemně

PRO MAMINKU

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Má maminka je jako krásná víla

Má kudrnaté vlasy a v nich zapletené kopretiny

Když po trávě bosky prochází se ptáček zpívá

Její halenka z nejjemnějšího hedvábí domoviny

Její sukně probarvená květinami ve větru se vlní

Má maminka co tichým půvabem okolí své plní

 

Má maminka co o lásce snívá

Má maminka co na své děti se dívá

Má maminka co mi prvně ukázala svět

Má maminka co je jak nejkrásnější květ

Má maminka co s tatínkem v domku žije

Má maminka je jako poezie

 

Má maminka má jemné ruce

A vykoná jimi tolik práce

Má maminka má mladé tváře

A nezáleží na tom kolik má let

Má maminka má zvonivý hlas

Co člověka pohladí tak sladce

Je to má maminka

Co více k tomu říci

Její oči jsou jako dva kolibříci

 

Ráda vidím úsměv na její tváři

Ráda vidím když štěstím celá září

 

Má maminka je jako krásná víla

Má kudrnaté vlasy a v nich zapletené kopretiny

Když po trávě bosky prochází se ptáček zpívá

Její halenka z nejjemnějšího hedvábí domoviny

Její sukně probarvená květinami ve větru se vlní

Má maminka co tichým půvabem okolí své plní

OÁZA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Ležíme spolu na Freudově pohovce

Uprostřed louky plné vonících květů

V tom řekneš tu přenádhernou větu

Zatímco Ti svoje srdce z lásky pletu

Spatřím ten záblesk na Tvé rohovce

 

Miluju Tvé zorničky Jak se rozšiřují

Miluju Tvé srdce Jak silně bije

Poodhalím nevinně kousek svojí šíje

Ten pohled jenom tak někdo nezažije

Tvoje oči plné lásky moje tělo oživují

 

Padneš na kolena Tiše mi zpíváš

Toužebně se na mě přitom díváš

Jsem Tvá princezna Ty jsi můj král

Jsi první kdo mi na duši krásně hrál

 

Ukradls mi moje poetické srdce

A zavedl ho do překrásného ráje

Kde všechno inspirací jenom hraje

Potom políbils mě a chytil za ruce

 

Jako střelec umíš mířit přímo do středu terče

Ve Tvém náručí skládám přenádherné verše

Ve Tvém náručí kreslím přenádherné obrazy

Jak životodárná voda zavlažuju pouštní oázy

Vím že chci cítit Tvou přítomnost znovu a ještě

 

Ležíme spolu na Freudově pohovce

Uprostřed louky plné vonících květů

V tom řekneš tu přenádhernou větu

Zatímco Ti dvoje srdce z lásky pletu

Spatřím ten záblesk na Tvé rohovce

FATA MORGÁNA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Cítím adrenalin když slyším dobrou hudbu

Plně se jí odevzdám a chci už jenom tančit

Na parketu rozvlní se na mém těle aksamit

Tolik mě inspiruje atmosféra v tomto klubu

 

Ani nevíš jak úžasné je být uměleckou duší

Všechny vjemy co lákají mé napjaté smysly

Všechny Barvy Tvary Zvuky Vůně v mysli

Ztvárním pro Tebe na papír akvarelem a tuší

 

Můj život je trochu nekonvenční ale plný tvůrčí energie

Moje srdce hraje v rytmu nekonečné krásy z inspirace

Mým krédem je originalita láska umění a na něm práce

Miluju místa kde to kreativitou žije Tvorba je alchymie

 

Vyslov mé jméno Vyslov mé jméno a Tvou múzou se stanu

Vymodeluj si mě jak mistrovskou sochu do ideálního tvaru

Stanu se Tvou Osudovou Dostanu Tě do uměleckého varu

V karmínových šatech zatančím Ti dneska večer na pianu

 

Miluju Růže Lásku Marcipán Básně Slunce a Tebe

Jsem popkulturní diva Má fantazie nezná hranice

Fata morgána pouště nádhernou oázu tiše kreslíce

Navždy nepolapitelná Někdy drak a někdy světice

Zářivá Venuše v umělecké dílo pro Tebe se měníce

Říkám si že Tebe na Zem seslalo mi snad samo nebe

 

Cítím adrenalin když slyším dobrou hudbu

Plně se jí odevzdám a chci už jenom tančit

Na parketu rozvlní se na mém těle aksamit

Tolik mě inspiruje atmosféra v tomto klubu

KRÁLOVNA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Kdybych byla královnou jitra

políbila bych zlatými rety slunce

modří mých očí zalila bych nebe

a probudila bych se lásko vedle Tebe

na načechraných oblacích Tvoje ruce

obejmou mě a oči proniknou do nitra

Kdybych byla královnou jitra

 

Ráno probouzím se venku na zlatém slamníku

Každý den s Tebou zapisuju do svého deníku

Hledám ta správná slova ve stovkách slovníků

Jsem první královna českých umělců a básníků

 

Kdybych byla královnou dne

běhala bych s Tebou po rozkvetlé louce

potom si lehla do trávy mezi sedmikrásky

poslouchala tam jak zpívaj luční konipásci

papír tuš a redispero do rukou tiše berouce

nakreslila bych Tvou tvář jak touhou žhne

Kdybych byla královnou dne

 

Večer usínám lásko jen ve Tvém náhrdelníku

Každý den s Tebou zapisuju do svého deníku

Hledám ta správná slova ve stovkách slovníků

Jsem první královna českých umělců a básníků

 

Kdybych byla královnou noci

ve tmavém saténu posetém hvězdami

padla bych do náruče sněhových peřin

nechala své srdce bít na statisíce vteřin

rety moje zahrnuješ milostnými větami

jen pro tu noc a krásný jedinečný pocit

Kdybych byla královnou noci

 

Jsem navždy odevzdaná Tvojí lásce

Jsi navždy odevzdaný postmoderní krásce

PRAHA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Mnozí umělci pěli na ni ódy

Je tak krásná a přitom má své svody

Při vjezdu cedule Praha nás vítá

Má sto věží a ve středu Chrám svatého Víta

 

Když prochází se po Pražském hradě

Stovky očí koukají na ně

Na všechny ty historické skvosty

A do toho lid tak svérázný a prostý

 

Cestou na Staroměstské náměstí

Potkávám mima a dívku co vykládá mi štěstí

Radostí roztáčím sukni z brokátu

A oči vpijou se mi do barevného plakátu

 

Boty na jehlách našlapují na kočičí hlavy

Miluji ty bláznivé zamilované stavy

Kdy kráčíme spolu po Karlově mostě

A portréty necháme si kreslit prosté

 

Zámeček se srdcem zavěsíme na zábradlí

A děláme všechny ty hlouposti co nás kdy napadly

Mám oči plné obrazů a srdce plné dojmů

Máš milou náruč ve které city já tvé pojmu

 

Tančíme ulicemi a harmonikáři hodíme do klobouku zlatku

Cestou vezmeme s sebou našeho otce a matku

Společně bloudíme křížem krážem až projdeme každé zákoutí

Poznáváme historii co někdy potěší a jindy zarmoutí

 

Miluji tu stověžatou krásku

Říkám držíc v rukou sedmikrásku

A každé místo co skrývá nové taje

Ach tak krásná až srdce z ní taje

 

Mnozí umělci pěli na ni ódy

Je tak krásná a přitom má své svody

Při vjezdu cedule Praha nás vítá

Má sto věží a ve středu Chrám svatého Víta

STUDÁNKA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Podívej se do hloubky mých očí

Nekonečná láska do Tebe vkročí

Podívej se do hloubky mého nitra

Ptáčci tam zpívají Slunce tam svítá

 

Jsem jako studánka kterou v tichosti protéká léčivá voda

Život mi vdechla v úžasném vytržení sama příroda

Jsem ukrytá uprostřed toho nejhlubšího lesa

Kdo mě najde toho srdce navždy plesá

 

Jednou mě našel člověk co měl oči jako pomněnky

Pečoval o můj pramen a já svlažila jeho horké rty

Postupně rozkvetlo okolí toho zázračného místa

A z pramene vystoupila žena jak studánka čistá

 

Chytl mě za ruku tam mezi stromy

Jsi jako jantar co duše mé rány hojí

Jsi jako listí co oblékne mé nahé tělo

O příběhu lásky ptáče píseň světu pělo

 

Každý den zaléváme spolu stromy aby vzhůru rostly

Důvod proč Tě tolik miluju je jednoduchý a prostý

Jsi mou druhou polovinou co mou bytost doplňuje

Jsi mou druhou polovinou co můj život naplňuje

 

Naše láska je jako krásná zahrada co je plná života

Fascinuje Tě má nekonečná láska oddanost a čistota

Lehneme si vedle sebe do trávy a pozorujeme nebe

Jsi stále zamilovaný do mě a já zamilovaná do Tebe

 

Stojíme při sobě v dobrém i ve zlém a toho si cením

Tvé srdce v mých poetických dlaních denně střežím

Jsem šťastná pokaždé když znovu uvidím Tvou tvář

Jako by se nad noční krajinou rozlehla sluneční zář

 

Kráčíme spolu naším lesem Poznáváme jeho taje

Při pohledu na všechnu tu krásu moje srdce taje

Zastavíme se u jezírka kam divá zvěř chodí pít

Tam řekneš mi že celý život se mnou chceš žít

 

Stojíme vedle sebe a svědkem je nám samo nebe

Tam uprostřed palouku tajně vezmeš si mě a já Tebe

Věneček z květů sejmu z vlasů a na památku Ti ho dám

Vítr rozevlál mi rudý šál Ode dneška jsme už nadosmrti pár

 

Podívej se do hloubky mých očí

Nekonečná láska do Tebe vkročí

Podívej se do hloubky mého nitra

Ptáčci tam zpívají Slunce tam svítá

NÁDHERNÉ MÍSTO

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Otevírám dveře a vstupuju do našeho bytu

Náhle je vše čisté a jasné Vše je plné svitu

Všude vládne mír a příjemná pohoda

Miluju tu krásnou atmosféru domova

 

Dva prstýnky na rukou ze vzácných kovů

Dva prstýnky co vedou naše nohy domů

 

Rozevřeme dveře a ucítíme jemnou vůni

Jarních květů co doprovází nás chodbou

V obývacím pokoji jsou rozevřená okna

Se svěžím vánkem tančí bělostné záclony

Na stolku sklenice vody a váza plná růží

Společně lehneme na pohodlnou pohovku

Pod hlavou okrasné polštářky hrají barvami

Dva lidé co se mají rádi a na slunci se sluní

Mají radost ze společných okamžiků pouhou

Do milující tváře mi náhle spadne hnědá lokna

Je to krásná atmosféra kterou nelze popsat slovy

Je oddaný jedné ženě Je oddaná jednomu muži

Parket nás zve ať si zatančíme valčík nebo polku

Je jarní den Je tak nádherný jarní den a v něm my

 

Dva prstýnky na rukou ze vzácných kovů

Dva prstýnky co vedou naše nohy domů

 

Přišla zima Cítím teplo Teplo co sálá z krbu

Naše kuchyně je provoněna medem a skořicí

Na dřevěném stole je žlutooranžové prostírání

A na něm pocukrovaná mramorovaná bábovka

Prostorem se nese příjemný tón vánoční hudby

Hraju ti ty nádherné melodie na příčnou flétnu

Potom na všechnu tu krásu ze schodů shlédnu

Naplní mě pocit velké radosti a zároveň studu

Jak žena radostně svou první výzdobu tvořící

Nejkrásnějším dárkem je že jsme tak milováni

Rodinnému kouzlu dodává záři žlutá žárovka

Nad stolem malba zátiší jablka hrušky blumy

Pod ním jehlice a vlna jak pro tebe svetr pletu

Vzdušný polibek pak pošlu jenom tobě v letu

Jsi tady pro mě a já tady pro tebe navždy budu

 

Dva prstýnky na rukou ze vzácných kovů

Dva prstýnky co vedou naše nohy domů

 

Otevírám dveře a vstupuju do našeho bytu

Náhle je vše čisté a jasné Vše je plné svitu

Je to nejkrásnější poezie Harmonie domova

V našich srdcích ukryta je láska víra pokora

KRÁSA NESMÍRNÁ

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Jsme dva milenci na planetě Zemi

Čistá láska uvnitř našich srdcí žhne

Dnes se odevzdám Tobě a Ty mně

Jsme dva milenci na planetě Zemi

Naše oči na hvězdné nebe hledí

 

Ránem probudím se

Podívám se na ten český kraj

Ránem probudím se

Podívám se na ten zemský ráj

 

Náhle obestoupí mou postel ženy a dívky

Oblečou mě do šatů o kterých vždy snily

Navlní mi hnědé vlasy Na tváře nanesou mi růž

Dnes si pro mě k oltáři přijde můj vyvolený muž

 

Svatební pochod dovede nás pod slavobránu z květů

Pod širým nebem slíbíme si lásku úctu a věrnost

První polibek a pradávná energie světů

Dotkne se našich rozpálených retů

Do zornic nám svítí slunce

Prstýnky navlékli jsme si na ruce

 

Zdraví a štěstí popřejí nám svatebčané hned

Ženich poprvé sevře ruku milované nevěsty

Pravou nohou společně vykročíme do cesty

Pod nohy padají nám tisíce plátků rudých růží

Do ucha zašeptáš mi nejkrásnější ze všech vět

 

Děkuji Ti za každé nové ráno

Děkuji Ti za každou novou noc

Naše láska má neskutečnou moc

jak v pohádkách je psáno

 

Do nebe se vzkazem vypustíme bílé holubice

V královském kočáře doveze nás k zámku kočí

Do nebe hodím svou kytici a ta se třikrát otočí

Která dívka chytí ji oblékne si za rok bílý šat

Naše srdce spolu bijí a hoří jak kostelní svíce

 

Hvězdy svítí na mou šíji noci smělá

První tanec s tebou zatančit jsem chtěla

Na piano náš příběh pianista hraje

Bílý závoj ve větru vlaje

Bílé šaty roztočí se dokola

Naše srdce plní láska víra pokora

Suknice v měsíčním svitu se skvěla

 

Múza kolem sebe rozlévá tvůrčí akvarel a tuše

Amor kolem sebe střílí milující šípy z kuše

Náhle propojí se krásné duše

Náhle propojí se krásná těla

Jsi můj milý Jsem Tvá milá

To je kalokagathia

 

Náš život bude jako ta nejkrásnější poezie

Budeme se procházet po poetickém parku

Na rohu ulice na modro natřeme schránku

Ochranný anděl bude při nás celou dobu stát

Zemské živly obejmou nás jemně na stokrát

Ať láska a mír v našich srdcích navždy žije

Náš život bude jako ta nejkrásnější poezie

 

Žijeme na modré planetě Zemi

Obklopeni krásou nesmírnou

Obklopeni krásou vesmírnou

Odevzdávám se Tobě a Ty mně

Naše oči na hvězdné nebe hledí

OHNIVÁ LIŠKA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Jsem ohnivá liška co běhá metropolí

Cestou barevné zapaluji dýmovnice

Chceš ze mě dostat stále víc a více

Jsem ohnivá liška co běhá metropolí

Jsem láskou co dvoje srdce spojí

 

Redispero vložil jsi mi do ruky

Namáčím ho do indických tuší

Kreativní síla duši tolik sluší

Redispero vložil jsi mi do ruky

Na hlavě zkoušíš mi různé paruky

 

Na rusé vlasy mi dopadají vločky

Bílé šaty ve sněhu roztočí se dokola

V mysli nekonečná láska víra pokora

Na rusé vlasy mi dopadají vločky

Na duhovky nasadím si kontaktní čočky

 

Pohlédneš do mých blankytných očí

Nasadíš na ně jemně hedvábný šátek

Do loken zapleteš mi bílý karafiátek

Pohlédneš do mých blankytných očí

Tu do vzduchu práskne bičem kočí

Kočár s koňmi rozjede se po úbočí

 

Necháme se smáčet poetickým vodopádem

Na kůži napíšu ti animální poezii

Je naplněna krásou nesmírnou

Je naplněna krásou vesmírnou

Uchvátím tě dokonalou harmonií

Necháme se smáčet poetickým vodopádem

Potom zastavíme před pohádkovým hradem

 

Tam holubice spojí naše ruce páskou

Plátky růží ozdobí nám společnou cestu

Ať štěstí padá na ženicha na nevěstu

Tam holubice spojí naše ruce páskou

Inspirace přichází s poetickou kráskou

 

Jsem ohnivá liška co běhá metropolí

Cestou barevné zapaluji dýmovnice

Chceš ze mě dostat stále víc a více

Jsem ohnivá liška co běhá metropolí

Jsem láskou co dvoje srdce spojí

KRÁSKA Z MLÉČNÉ DRÁHY

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Jsem Tvá kráska z Mléčné dráhy

Jsem Tvá kráska co brázdí srdce Tvého svahy

Provedu Tě životem co je tvořivý a hravý

Jsem pro Tebe ta pravá Jsi pro mě ten pravý

 

Jsi cizinec z modré planety Země

Poznáváš každý kousíček ze mě

Můj zrak utkala tichá pěna mořská

Má ústa rubínová jsou tak skvostná

Můj hlas smyslně do tvého jazyka tlumočí

Má kůže cítí každý záchvěv tvých emocí

 

Hladíš mé kudrnaté vlasy ze zlata

Tak mladá Tak slavná Tak bohatá

Roztočím sukni do všech světových stran

Růžové třpytky vyletí a obejmou tě lehce

Do nadýchaných peřin dopadneme křehce

Dotykem zahojím nejhlubší z tvých ran

Hladíš mé kudrnaté vlasy z platiny

Jen Ty jsi pro mě ten jediný

 

Ukážu Ti nejkrásnější díla poezie

Vezmu Tě za ruku a provedu Tě světem fantazie

Vezmu Tě za ruku a provedu Tě všemi krásami světa

Ukážu Ti jakou moc jediná má věta

 

Vesmírným tancem svedu Tě k lásce

Jak rybář co nahazuje do vody vlasce

Vesmírným tancem svedu Tě k činu

Naplním Tě touhou Zbavím Tě splínu

 

Zahalím nás závojem ze světla

Podívej na louku co štěstím vzkvetla

Zahalím nás závojem z deště

Šeptáš Zůstaň se mnou ještě

Zahalím nás závojem z mlhoviny

Každý den je tak originální a jiný

 

Každý náš pohyb je tak okouzlující

Každý náš pohled je tak hypnotizující

Propojíme všechny svoje tvůrčí síly

Vesmírná energie naplní naše cévy a žíly

Prožijeme život o kterém jsme vždy snili

 

Jsem Tvá kráska z Mléčné dráhy

Jsem Tvá kráska co brázdí srdce Tvého svahy

Provedu Tě životem co je tvořivý a hravý

Jsem pro Tebe ta pravá Jsi pro mě ten pravý

ROMANCE PRO TEBE

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Venku je zima Padá sníh

Sleduj můj úsměv Poslouchej můj smích

Pamatuješ na dobu kdy byla jsem začtená do všech těch knih

Dnes jsem zamilovaná jen do očí tvých

 

Hledám správná slova ve slovníku

Svět je plný velkých otazníků

Svět je plný milujících duší

Láska lidem tolik sluší

 

Jednoho rána potkala jsem na Karlově mostě

Jednoho muže tváře prosté

Podal mi ruku a já podala ruku jemu

Rázem hvězdy padaly k šatu mému

 

Nepovím nikomu o tvých očích

Nepovím nikomu o mých slzách

Nepovím nikomu o našich nocích

 

Když ránem vysvitne Slunce

Tančíš v rytmu mého srdce

Nebe zbarví se do tyrkysově modra

Každá minuta s tebou je tak neskonale dobrá

 

Bílá krajka zdobí moje tělo

Naplním květy válečné dělo

Vypustím do nebe holubice míru

Ve věčnou moc lásky mám víru

 

Je to mé přání rozbourat hranice

nechat se inspirovat rozmanitostí a krásou

Všichni jsme originální bytosti

Všichni jsme naplněni touhou a radostí

 

Venku je zima Padá sníh

Sleduj můj úsměv Poslouchej můj smích

Pamatuješ na dobu kdy byla jsem začtená do všech těch knih

Dnes jsem zamilovaná jen do očí tvých

HUDBA NA OBLOZE

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Chtěla jsem ti složit oslavnou báseň

vzala jsem si do rukou papír a tužku

a nechala vzlétnou zlatavou mušku

mávla křídly a já vzlétla k obloze s ní

chtěla jsem zažít o čem každé dítě sní

a potom dopadnout zpět měkce na zem

 

Jsme trochu blázniví

Jsme trochu svéhlaví

Obléknem si poetické šaty

do rukou dáme si kus duhové vaty

Rozběhnem se po dráhomléčné stezce

Každý pohyb jde tak neskonale lehce

Na konci skočíme do kosmického víru

Každý pohyb dodává nám novou sílu

S každým nádechem vykvete květ

S každým výdechem roztočí se svět

 

Podej mi ruku

a projedem se po horské dráze

rychleji než paprsek světla

Podej mi ruku

a pocítíš jak tebou proudí energie

a pocítíš jak tebou proudí ideje

Rozevři své ruce

Rozevři své srdce

a nechej hlas zpívat svůj příběh

Ještě nikdy jsi nebyl tak tvůrčí

Ještě nikdy jsi nebyl tak živý

 

Dnes budem ležet pod širým nebem

pozorovat hvězdy a komety

jak padají do rozzářených očí

jak kosmos do našich očí vkročí

Dnes se znovu a znovu svedem

pod barevným světlem z rozety

Dnes budem ležet pod širým nebem

pozorovat hvězdy a komety

 

Chtěla jsem ti složit oslavnou báseň

vzala jsem si do rukou papír a tužku

a nechala vzlétnou zlatavou mušku

mávla křídly a já vzlétla k obloze s ní

chtěla jsem zažít o čem každé dítě sní

a potom dopadnout zpět měkce na zem

VĚNEČEK

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Brouzdám se vodou

a pletu si věneček

z lučního kvítí

nad hlavou zlaté slunko svítí

 

Do kroku hrají mi houslisté

a sukně otáčí se do všech stran

modré oči a rozevlátý šátek

a vlasy zdobí mi růže plátek

 

Rozeběhla jsem se po louce

kde letěly holubičky dvoje

Rozeběhla jsem se po louce

kde klusali dva vraní koně

 

Vzal jsi mou ruku

a odvedl mě do jabloňového sadu

Vzal jsi mou ruku

a věneček položil na mou hlavu

 

Prstýnky potom propojily naše cesty

řeka zpívala a listí hrálo

Prstýnky potom propojily naše cesty

slunko svítilo a obilí zrálo

 

Do kroku hrají nám houslisté

a sukně otáčí se do všech stran

modré oči a rozevlátý šátek

a vlasy zdobí nám růže plátek

ZVONKOHRA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Stojíme v zrcadlovém sále

a nevzpomínáme si na své tváře

Pamatuješ jak nám prvně oblékli

pozemské šaty a zlatou korunu

Pod sluncem na ranním nebi

jako na louce rozkvetlý květ

Jednou vrátíme se zpět

 

Když ke mně přijdeš

ucítíš jak mé srdce bije

a v těle koluje mi horká krev

Když ke mně přijdeš

ucítíš jak mé srdce bije

Požehnaní Prokleti láskou

a pradávná síla v nás žije

 

Jsi jako zvonkohra

co rozehrává nervovou soustavu

Jsi jako stroboskop

co oslepuje mou tančící postavu

Jsi jako přísun jarního deště

zamilovaná do tvého obrazu

Padej na mě ještě

 

Naše duše patří kosmu

a ta tvá nad nimi září

Potkala jsem na tisíce tváří

a ta tvá je mořem inspirace

Když mě znova a znova rozbíjíš

trhám popsané papíry

házím po zdech barvy

Když mě znova a znova nabíjíš

usínám se štětcem na podlaze

na rozmalovaném plátně

 

Stojíme v zrcadlovém sále

a nevzpomínáme si na své tváře

Pamatuješ jak nám prvně oblékli

pozemské šaty a zlatou korunu

Pod sluncem na ranním nebi

jako na louce rozkvetlý květ

Jednou vrátíme se zpět

TRAFOSTANICE
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Má umělecká duše
nezná hranice
Rozbourám tvou mysl
Kdo ví co má smysl
Jsem vysoké napětí
a ty má trafostanice

Pohlédla jsem do tvých očí 
Propadla se do nejhlubšího příkopu
do místa bez začátku a konce
Rozbušilo se mi tiché srdce
a tryskat začalo krev do těla
Na lodičkách po rozpáleném téru
a na své tělo z pramene si liju vodu
Pohádka začíná a rozezní se zvonce

Jen jeden pohled
a poznáš nové vnímání
Jen jeden polibek
a poznáš hudbu sfér
Podej mi ruku
a už nikdy nebudeš chtít 
opustit ten sen

Běžím po písečné poušti
a ty poléváš mě barvami
a já ukazuju Slunci umělecké květy
Jsi jako naděje co mě nikdy neopouští
Jsme král a královna co brázdí herní světy

Na nahé tělo nalepíš papírky se vzkazy
Ozdobíš mé vlasy prýmkami a stuhami
Škrtneš sirkou abych se rozzářila na věky
a nechala po sobě stékat kreativní deště
Po nocích psala básně a kreslila obrazy
Rozevřela poklad schovaný mezi duhami
Proměnila se ti znovu a znovu zašeptala 
Ještě

Má umělecká duše
nezná hranice
Rozbourám tvou mysl
Kdo ví co má smysl
Jsem vysoké napětí
a ty má trafostanice

TREZOR
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Tvořím příběh na tkalcovském stavu
Na palubě lodi jež dováží čaj a kávu
Padám do iluzí nočních můr a přání
Lunatická realita Reálná jsou zdání

Tělo zahalené do ovčího rouna
každá minuta je nekonečně dlouhá
Hypnotické hodiny přetáčejí den
sirka na kahan a zahoří jak sen

Stane se hudbou Když budeš slovem
Stane se dílem Když budeš klonem
Stane se hvězdou Když budeš nocí
Stane se čímkoliv Když jí dáš pocit

Laboratoř na chemickou lásku
Pokeroví hráči uzavřeli sázku
Instinkt štíra Boty z hadí kůže
Hádanka sfinx Sirény zpěv Osten růže

Chce thriller jak z filmu Jamese Bonda
baladickou romanci co nebude dlouhá
Chce temné snímky z dílny Stevena Kleina
otevřít skříň Pandořinu co má zůstat tajná
Chce mi číst haiku japonských básníků
usínat na plátnech malířských klasiků

Nemá brzdu Noha na pedálu plyn
Mechanik co pocit odlévá jak cín
Jak motýl co křídly obejme tvou mysl
Nekonečný román Nepoznaný smysl

Srdce odhozené na gobelín
zlatým rouchem ozdobený klín
Obrazárna žen kde se měří křivky
tisíce dimenzí postmoderní dívky

Padesát odstínů jedné noci
Padesát odstínů jednoho rána
Písně zpívala ti Šahrazáda

Miluje drama příběhy z médií
bulváru světlomet který nabíjí
Miluje nadpisy bořící hranice
vysoké napětí bez trafostanice

Tvořím příběh na tkalcovském stavu
Na palubě lodi jež dováží čaj a kávu
Padám do iluzí nočních můr a přání
Lunatická realita Reálná jsou zdání

LABYRINT
[C8H11NO2]
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Rozpůlil Měsíc
jak Buñuel mé bělmo
V rytmu nukleových kyselin
plníme svůj předurčený cíl
poblouzněni dopaminem
dvě spojíme v jedno

Drápu do zdí Alkoholy
opojena teinem kofeinem a révou
proudím životem jak krvinka cévou
Každým činem plním stránky Jeho díla
bumerangy vrhám na světové strany
nakonec zasáhnou mě jejich hrany
Jsem středem vesmíru a živlů síla

Neznám smysl Přesahuju míru
uvrhnuta do partie života a smrti
Apollón v objetí mě s Dionýsem drtí
v labyrintu světa v srdci ukrývá se ráj
kdo koná zlo ten nedosáhne smíru
odlišnou a přeci stejnou máme víru
Nezhasínej svět a dál si se mnou hraj

Jak počitek pádím po soustavě nervů
proměním se v motýla ze stádia larvy
v umělecké extázi po zdi házím barvy
Chráním pocit v jatkách lidských srdcí
pro lásku hvězdu svou z oblohy servu
a než Wilde propadnu polibkům červů
hold vzdám tomu dílu a každému tvůrci

PERLA
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Pozoruj barvy
jak na triptych se rozskočí
v Zahradě pozemských rozkoší
partii s Hieronymem Boschem 
jsem hrála 

Klenot elity Perla honory
romance poznala i horory

Pozoruj prostor
jak propadá se do králičí nory
všechno se otáčí vodstvo i hory
v náručí senzorických drátů 
jsem spala

Záblesky světel Zrcadel odrazy
maluju s Basilem kouzelné obrazy

Pozoruj čas
jak udává Odyssee cestu
poznat a vyhnout se trestu
v půvabu životního drama
jsem psala

Mazlíček elity Milá honory
romance zažila i horory
Obroda mysli Tabula rasa
Vstupem do nové dimenze
umělecká otevírá se ti krása

PÍSEŇ PAPRSKŮ

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Sluneční paprsky hřejí mou pokožku

Přehodím si nožku přes nožku

Ledová káva přes rty mi stéká

Letní den očima mě svléká

 

V paprscích žáru koukáme na sebe

Dvě bílé holubice co vzlétly do nebe

Dva vraní koně co pouští pádí

Neznáme se a přeci se máme rádi

 

Možná rozkvetu jak lilie a Ty si mě utrhneš do vázy

Možná mě políbíš na lodi a odhodíš provazy

Možná vyplujeme na moře kde v noci hvězdy svítí

A z nebe na nás padne čarokrásné kvítí

 

Budeš mi číst verše a já Ti zpívat Píseň písní

A ty mi budeš hrát hudbu co tak krásně vyzní

Hudba se rozezní kouzelnou katedrálou noci

Zůstane jen Ty a Já a láskyplný pocit

 

První den řeknu Ti že Tě mám ráda

Druhý den nakreslím srdce na Tvoje záda

Třetí den vyprávět Ti budu jako Šeherezáda

Čtvrtý den Ach nebe jasné

Zažít vše krásné než svět pro nás zhasne

 

Měsíční svit hladí mou pokožku

Přehodím si nožku přes nožku

Ledové víno přes rty mi stéká

Letní noc očima nás svléká

KRÁSNÉ VÁNOCE

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Každý rok vedou naše nohy domů

Každý rok usedáme k vánočnímu stromu

A to kouzlo okamžiku nelze popsat slovy

Pamatuješ se ještě na ty přenádherné doby

Kdy jsme jako děti koukali z okna a čekali

Až uvidíme přírodou běžet zlatavé prasátko

Kdy jsme jako děti koukali z okna a čekali

Až nastane ten kouzelný večer plný radosti

Všichni spolu Šťastně spolu Žádné starosti

Každý rok usedáme k vánočnímu stromu

Každý rok vedou naše nohy domů

 

Ráno postavíme stromek do stojanu s vodou

Vezmeme barevné baňky a ozdobíme jeho větve

Potom je rozsvítíme a všem padnou do očí slzy

Je 24. prosince ráno a Štědrý večer bude tu brzy

Všechna ta krása odráží se ve vánočním světle

A my z toho máme radost čistočistou pouhou

 

Prostírám bílý ubrus a na něj červenou hvězdu

Rozlévám všem mléko do malovaných hrníčků

A k tomu podávám vánočku sypanou mandlemi

Bavíme se spolu bavíme s usměvavými tvářemi

Teplo se náhle rozlije po každém našem srdíčku

A v tento velký den umete k našemu nitru cestu

 

Příjemnou atmosféru doplňují vánoční koledy

Pod stromkem se skví dárky pro celou rodinu

Na talířcích rozmanité cukroví překrásně voní

Na okně svícen Na skříni dřevěný betlém stojí

Děkujeme za tento krásný den každou hodinu

Polední procházka Venku bělostný sníh a ledy

 

Je šestá hodina Usedáme k slavnostnímu stolu

Proslov a potom si už přiťukáváme na zdraví

Hrachová polévka Kapr a Bramborový salát

Šupinu kapří zpod talířku do peněženky dát

A budeme odlévat z olova jak tradice praví

A radovat se že jsme všichni dorazili domů

 

Zvoní zvonek a společně ke stromku jdeme

Je 24. prosince Je Štědrý večer Jsou Vánoce

Balíčky ukrývají překvapení pro každého z nás

Tento den je dnem splněných přání zázraků a krás

Budeme si ho pamatovat a sejdeme se zase po roce

A před spaním se s láskou podíváme na hvězdné nebe

 

Každý rok vedou naše nohy domů

Každý rok usedáme k vánočnímu stromu

A to kouzlo okamžiku nelze popsat slovy

Pamatuješ se ještě na ty přenádherné doby

Kdy jsme jako děti koukali z okna a čekali

Až uvidíme přírodou běžet zlatavé prasátko

Kdy jsme jako děti koukali z okna a čekali

Až nastane ten kouzelný večer plný radosti

Všichni spolu Šťastně spolu a žádné starosti

Každý rok usedáme k vánočnímu stromu

Každý rok vedou naše nohy domů

JAPONSKÁ KRÁSKA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Na dlouhé rovné vlasy svítí mi slunce

Do popového rytmu pohybují se mi ruce

Stojím před umělcem Jsem princezna manga

Roztočím svou sukni Mám krajkovaná tanga

Pohlédneš mi do očí co zakrývá mi ofina

Seznámila nás už v dětství naše rodina

 

Procházíme se pod kvetoucími růžovými sakurami

Miluješ mou mladost a krásu Jsi můj mistr origami

Cestou doprovází mě můj milovaný pes japan chin

Kreslíš mou podobiznu Kreslíš můj životodárný klín

 

Sedáme si do baru a ochutnáváme nejrozmanitější sushi

Na krk nasadíš mi diamantový obojek Říkáš jak mi to sluší

Potom mě vezmeš na vrchol nebeské věže Ach ty obzory

Potom mě provedeš nejokázalejšími tokijskými prostory

Na jeden den proměním se pro tebe do přesladké lolity

Slavnostní skleničky pravým šampaňským jsou nality
 

Jsem drahý démant na slavném osackém dortu

Jsem půvabná gejša co naskočila na Tvou notu

Oblékám si kimono Nasazuju si černé paruky

Nad námi obraz od malíře Harubanu Suzuki

Nejkrásnějšími květinami naplněn je náš kraj
Přichází čas na obřad Pijeme spolu zelený čaj

Do úst mi vkládáš tvaroh a horké maliny

Do ucha šeptám Ti že miluju Tebe a Asii

Procházíme se japonskou zahradou Posloucháme 2NE1

Má úzká tvář Má štíhlá postava je tak neskonale pěkná

Na nohách mám bílé punčochy Nosím vysoké střevíce

Mé jméno znamená jemný vánek i nejsilnější vichřice

Na rýžový papír napíšeš ho krasopisně japonskou tuší

Další den stvrdíme svou lásku na nejvyšší hoře Fudži


Na dlouhé rovné vlasy svítí mi slunce

Do popového rytmu pohybují se mi ruce

Stojím před umělcem Jsem princezna manga

Roztočím svou sukni Mám krajkovaná tanga

Pohlédneš mi do očí co zakrývá mi ofina

Seznámila nás už v dětství naše rodina

KRÁSNÝ SVĚT

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Na oči nasadils mi poetické brýle

Jsem panenka Barbie a ty můj Ken

Láskou naplněný bude každý den

Na oči nasadils mi poetické brýle

Díváš se na mě tak neskonale mile

 

Oblékám si růžovou košili z krajky

Otevřete se novému světu holko a kluku

Sledujte mé živé vysílání na Facebooku

Oblékám si růžovou košili z krajky

Pózuju vedle pitbulla šarpeje a lajky

Nad hlavou vlajou mi míru vlajky

Dáváte mi srdce Dáváte mi lajky

 

Přeji si abychom spolu udělali svět krásný 

Přeji si aby harmonie nastala mezi světy

Přeji si aby ze zbraní padaly jen květy

Přeji si abychom měli čistý vzduch

Přeji si abychom měli čistou vodu

Přeji si abychom zachránili přírodu

Přeji si abychom spolu udělali svět krásný

Každý okamžik na Zemi je tak vzácný

 

Roztáčím dokola tylovou sukýnku
Jsem múzou pozemských návrhářů

Zachraňte Zemi napíšu jim do diářů
Roztáčím dokola tylovou sukýnku

Chceš mít tu básnickou manekýnku

Verše o člověku skládám pomalinku

 

Uvnitř našich srdcí nachází se místa

Kde schovaná je láska prostá a čistá
Uvnitř našich srdcí nachází se místa
Kde schovaná je dětská radost a díky

Do nebe pustím se vzkazem dva kolibříky

Nezáleží na tom zda jsi černý nebo bílý

Pokud jsi dobrý budeš mému srdci milý

 

Na oči nasadils mi poetické brýle

Jsem panenka Barbie a ty můj Ken

Láskou naplněný každý bude den

Na oči nasadils mi poetické brýle

Díváš se na mě tak neskonale mile

RŮŽOVÝ SAD

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Ptala jsem se Malého prince

na které planetě roste jeho růže

Řekl že odpovědět snadno mi může

do vzduchu vyhodil dvě zlaté mince

Následuj svého Malého prince

 

Procházeli jsme se náhle růžovým sadem

okouzleni vší tou harmonií všem tím ladem

Květinám zpívala jsem píseň písní

a ony rostly vzhůru samým blahem

 

Jsem jenom člověk a ty květina

Jsem jenom jedna Jsi jenom jediná

Budu tančit na oslavu života

Krásna duše Krásná prostota

 

Potom mě jedna zahalila do omamné vůně

Pohladila nový život schovaný v mém lůně

Přej si ode mě vše co přát si člověk může

Růže miluje ženu a žena miluje růže

Ona vybrala si mě a já vybrala si ji

Tajemství naše v čisté lásce tkví

Mé srdce zahořelo jako bílá svíce

Dávám Ti ze sebe stále víc a více

 

Naše země je zázrakem ve vesmíru

Cítíš V sobě nosíš nekonečnou sílu

Cítíš V sobě nosíš nekonečnou víru

Naše láska je zázrakem ve vesmíru

 

V tom růžovém sadu jsi mi řekl

Každý člověk hledá svou růži na zemi

Každý člověk na zemi chce být blažený

V tom růžovém sadu jsem Ti řekla

Ta růže jsi Ty a já jsem Tvoje růže

V tom růžovém sadu jsem Ti řekla

Že jen Tebe ze všech mužů na světě

vyvolila jsem si za svého muže

 

Ptala jsem se Malého prince

na které planetě roste jeho růže

Řekl že odpovědět snadno mi může

do vzduchu vyhodil dvě zlaté mince

Následuj svého Malého prince

SNĚHOVÁ VLOČKA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Vystoupila jsem nahá z moře

abych rozproudila Tvoji krev

abych rozbušila Tvoje srdce

abych navždy propojila naše ruce

Jsem Venuše co vystoupila z moře

a ve štěstí proměnila Tvoje hoře

 

Ránem probouzím se na dílech

Andyho Warhola a Roye Lichtensteina

Večerem usínám na dílech

Terryho Richardsona a Stevena Kleina

 

Prozraď mi co je Tvým snem

Prozraď mi který živel Ti vládne

Jsem jak vločka co z nebe spadne

Jsem jak tanec baleríny ladné

Jsem jak šafrán bělokvětý

Jsem jak slovo co propojuje světy

Poznáváš každý kousek země

Poznáváš každý kousek ze mě

Prozraď mi co je tvým snem

a já prokreslím každičký Tvůj den

 

Vstoupila jsem do světa umění

Kde kouzelník pírko v holubici promění

Kde se lidé inspirují nekonečnou láskou

Provázeni nadpozemskou krásou

 

Oblečena jen do spodního prádla

Jsem diva co se do tvé duše vkradla

Jsem básnířka co na papír rozlévá tuše

Jsem básnířka co střílí z amorovy kuše

 

Vystoupila jsem nahá z moře

abych rozproudila Tvoji krev

abych rozbušila Tvoje srdce

abych navždy propojila naše ruce

Jsem Venuše co vystoupila z moře

a ve štěstí proměnila Tvoje hoře

PIKOVÝ MUŽ

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Rudé srdce na Pražském hradě září

Potkali jsme se jedné noci v září

Měl jsi úsměv na tajemné tváři

Jsem tvá alfa ve tvém kalendáři

 

O ženách víš všechno co o ženách se vědět může

Procházeli jsme se sadem kde rostou rudé růže

Černou tuší vepsal jsi do mé rozpálené kůže

Jsi srdcová dáma co potkala pikového muže

Jsi jak hedvábný květ Jsem jak ostré trní

Poté zavinuls mě do šátku z poetických vět

U nohou toulavý pes ti spokojeně vrní

 

Můj život je ta nejkrásnější poezie

V mé mysli nekonečná fantazie žije

Tělem koluje líbezná mi hudba sfér

Jsem ta nejkreativnější ze tvých žen

Jsem jak voda co tvé strasti smyje

Můj život je ta nejkrásnější poezie

 

Roztočils mé srdce jako ruletu

Sestoupím k tobě v bílém korzetu

Barevné světlo proniká skrze rozetu

Tanec můj nahráváš na videokazetu

 

Jsi svobodný nomád virtuálních světů

Na záda černou tuší napsal jsi mi větu

Že jsem jak Slunce co dává život světu

Potom dotknul ses mých milujících retů

a shodil mě do růžových květů

 

Jeden den spojili jsme naše srdce

Jeden den spojili jsme naše ruce

Jeden den spojili jsme naše duše

Jeden den spojili jsme naše těla

šípem z amorovy kuše

Jeden den a ani o den více

Slzy nakreslily umělecká díla

prvně na tvé světoběžné líce

 

Rudé srdce na Pražském hradě září

Potkali jsme se jedné noci v září

Měl jsi úsměv na tvé temné tváři

Jsem tvá alfa ve tvém kalendáři

DĚTI RÁJE

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Rozhazujeme peníze po parketu

Jsme mladí svobodní a plní síly

do vesmíru vystřelíme raketu

Kráčíme knihou pohádek kde

na jednorožcích prohání se víly

 

Oděni do osmi barev duhy

známe na sto forem lásky

zapleteni do saténové stuhy

Dámy a pánové zadejte se

obecenstvo uzavírá sázky

 

Boucháme šampaňské Odhazujem šaty

Rotujeme v nekonečné éře prázdnoty

Světlo prostupuje vlákny skelné vaty

jsme prvními nositeli moderní hodnoty

 

Jsme společnost

tak trochu heterosexuální

tak trochu homosexuální

tak trochu transsexuální

 

Cítím nitro každým novým výbuchem emoce

Cítím zemi každým zachvěním mých smyslů

Cítím vesmír každým stáhnutím srdečního svalu

Cítím prostor Cítím čas a život co vzplál a zhas

 

Jsme společnost

tak trochu slepá

tak trochu hluchá

tak trochu němá

 

Představ si že máš miliony receptorů

Představ si že máš miliony smyslů

Představ si že máš miliony myslí

Představ si že máš miliony vědomí

 

Největším uměleckým dílem

jednadvacátého století

je lidská duše

Největším uměleckým dílem

jednadvacátého století

je život

zapsala básníkova tuše

 

Rozhazujeme peníze po parketu

Jsme mladí svobodní a plní síly

do vesmíru vystřelíme raketu

Kráčíme knihou pohádek kde

na jednorožcích prohání se víly

ČERVENÁ A BÍLÁ

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ


Viděla jsem červené i bílé

odstíny inspirace

Viděla jsem vás tvořit 

hudbu poezii i obrazy

pokaždé

když jsem rozhodila vlasy


Viděla jsem červené i bílé

odstíny zamilovanosti

Viděla jsem vás padat

do nových dimenzí

pokaždé

když múza políbila vaše oči


Viděla jsem červené i bílé

odstíny lásky

Viděla jsem vás otevírat

nejkrásnější kouty srdce

pokaždé

když jsem zatančila noci

KOMETA

KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

 

Zrodila jsem se v Mléčné dráze 

a dostala do vínku uměleckou duši

co rozbourává stanovené hráze

a rozlévá po prostoru tuši

 

Říkali

že jsem múzou století

Říkali

že jsem kometa 

co tě zasáhne a odletí

Otevírám rukou dveře do nové éry

galaktická krása v těle muže a ženy


Oči mám utkané z vesmírných nití

Posetá plátky z hvězdného kvítí

Jsem hříčkou genů a účinných látek

Dalším dílem nadpozemských hrátek


Toužíme po moci slávě a bohatství

a zapomínáme na krásu naší duše

Svedu tě do jednadvacátého století

a střelím do tebe světelný šíp z kuše 


Jak kreativní dáma

co kráčí po červeném koberci

Jak kreativní dáma

co tvé kroky navždy prokreslí


Podej mi ruku

a já proměním tvou mysl

Podej mi ruku

a já ti dám lásku

co jediná na světě má smysl

KABRIOLET
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Padala noc a já ujížděla v kabrioletu
Pánskou siluetu zahlídla jsem v cuku letu
Vystřelil jsi z pušky a já chytila tu ránu
a nemysli si že jsem zapomněla na tu hanu
Pokaždé když si hraješ něčí srdce zhyne
Ani já neměla to tělo, které kulka mine 

Sedla jsem si na střelnici na pouti
Na korouhvi začali otáčet se kohouti
Do vlasů zapíchli mi pestrých barev růže
Zmaluju dnes rtěnkou toho pikového muže
Na hvězdné obloze chceš se se mnou prát
Hrajem v šach a já jsem ta co ti dá mat 

Sleduješ mou kůži jak pokrývá se krví
Zlověstným leskneš se zlatem Nebyl jsi prvý
Tělo mi pokrývají básně mého života
V mžiku nade mnou objeví se porota
Bělostné vezme mi brýle a černé nasadí jen
A to co vtiskls mi do duše nebyl jenom sen 

Pálím slova nad tvou lahví alkoholu
Jsem hnané zvíře co dalo sbohem bolu
Ženeš se za mnou jak lovec za svou kořistí
Ženeš se za mnou ať tě poetická duše očistí
Jsi nespoutaný krotitel ženských těl
Řinčení řetězů Šlehy bičů jsi mi pěl
Na tělo kreslíš mi příběh provazem
Rázem oslepím tě tyrkysových očí odrazem 

Padala noc a já ujížděla v kabrioletu
Pánskou siluetu zahlídla jsem v cuku letu
Vystřelila z pušky a já chytila tu ránu
a nemysli si že jsem zapomněla na tu hanu
Pokaždé když si hraješ něčí srdce zhyne
Ani já neměla to tělo které kulka mine

ALCHYMISTA
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Zlaté kvítí na mou tvář
kočí žene koně k nebi
sluneční rozhodí si jas
a život se rázem změní

Na plechové střeše
rozpálená rozvine se krása
Na plechové střeše
rozmarné léto srdce ti drásá

Opilý korábe Piráte osudů
Do mrtvého Do živého moře
Divotvorná voda slzy smyje
Jeden pohled Jedna mysl
propojeni vlnou telepatie

Alchymista mámí moje smysly
Mínóův labyrint i Hlava XXII
zahalena pouze písmeny a čísly

Stříbrné kvítí na mou tvář
kočí žene koně k nebi
měsíční rozhodí si jas
a život se rázem změní

Na plechové střeše
zledovělá rozvine se krása
Na plechové střeše
rozmarná zima srdce ti drásá

Jak tatér ozdobí mé tělo
jméno vyryje mi do duše
do listu prokletých básníků
a ústa ponoří mi do tuše

Nekonečná Odyssea
Odpoutaný prostor čas
Marilyn Monroe i Jane Mansfield
Večernice temnotemný hlas
nanobotí půvab kvete v nás
Jeden pohled Jedna mysl
Sláva do tympánů bije
Navždy propojeni
vlnou telepatie

ATHÉNA PARTHENOS
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Tunika ze zlata Tělo slonovina
Pozemské rety Vesmírný zrak
Smrtící krása co duše svádí
Blyštivý pohled Ve vlasech hadi
Moudrost a síla Mistryně v hrách
Tesaná Feidiem Bohyně vítězství
Původní klíč vedoucí ke štěstí

Jsem hranol a rozkládám světlo
Rossettiho srdce po plátnech steklo
Beata Beatrix Lady Lilith Persefona
Božskou komedií procházíme znova
Jádro zemské rozežehla Ona

Dítě kosmu Živlů přírody
První mysl dosáhla obrody

Jsem hranol a spojuju světlo
Da Vinciho vědomí po plátnech steklo
Mona Lisa Jan Křtitel kresby androgyna
Genetické inženýrství Odpoutaná medicína
V celistvosti nachází se nepoznaná síla

Gesamtkunstwerk virtuálních her
Tvorba světů Třetí řád simulaker
Extenze vnímání Obnova poznání
Každé přání plní se na počkání
Rozlévá nový věk ruka Aquaria
Faith Connors Vavříny vítězství
Soudobý klíč vedoucí ke štěstí

Nekonečná konstrukce a boření
Stvořena pro nová stvoření

HVĚZDY
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Jediným pohledem
ve mně probouzíš život
Měli bychom být spolu
umírat ve svých očích
Osvoboď mou mysl
uzdrav mé srdce

Drahokamy na mém těle
Hvězda padlá
platinu na vlasy mi leje

Jediným dotykem
rozpláčeš mou lásku
Měli bychom být spolu
rozpadat se mezi sny
Osvoboď mou mysl
miluj mé srdce

Černá luna sestoupila z nebe
Svítá noc
Vem si mě Já vezmu si tebe

Jedinou chvílí
proměníš můj osud
Měli bychom být spolu
splynout s vesmírem
Osvoboď mou mysl
vem si mé srdce

Popkulturní zrodila nás doba
barevnost dala nám a smích 
Tajemství pradávných knih
obnoví znova magická slova
Jsi kouzelně krutá má droga
Jsem tvůj nejkrásnější hřích 

MALÍŘŮV DECH
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Chvějící se skořápka na rozbouřeném moři
ve větrné symfonii naklání se boky na světové strany
Kolébá se barka ve víru zkázy vítězství
lapá po dechu uprostřed sešikovaného loďstva
Jemná jako dotyk slunce Osvěžující jako ranní rosa
Nevinná jako kvítek sněženky Tichá jako holubice míru

Piccaso rozehraj štětcem obraz neklidného srdce
co rozplakal chlad očí touhy žádosti a sžírné moci
Salvadore vdechni druhý rozměr snu tvé činorodé ruce
zhmotňují v duši osmou barvu duhy zapovězený nám pocit
Snad vášeň snad čistá láska vševědoucí oko zpozornělo
Zatrhnuto v rámci veřejného blaha Odávej se radovánkám
intelektu čisté mysli odzvonila hrana

Co je pocit štěstí pane Huxley?
Prázdná vila na floridské pláži Zářící úsměv s krůpějemi slz
Tělo modelky zpod ostří skalpelu na operačním loži
Vědění že nevím víc jen dohady a spory
Pocit svobody ve stokrát svařované kleci Zištná láska k všemu lidu
Polibky smrti a smrti polibky Sláva s příchutí opiátů koksu destilátů
destruktivní motor co dodává nám sílu

Na tváři lehký smích hluboký v srdci žal Karle Hynku Mácho mám

Přou se vědci humanisti velitelé filozof
nedochází k výsledku bezvládně se propadají do hlubin zemské strže
Zkameněly tváře Zvadly sedmikrásky Rázný úder prolomil studny betonové skruže
a pronikavý černý smích vyrazil jim na rtech jak rozsudek smrti
v myslích tváře mechatvora rozechvění v sedadlech se vrtí
ze šroubků matiček propojený drátky sevřel necitelně hrdlo
Zazpíval valčíček kárný studentům udělil políček
Nad skleničkami myslitelů líbezný zazněl slávy hlas
Přiťuknem si na pokrok Uvnitř propukáme v pláč
Halí belí zavři oči dítko v zelí jak hazardní se chovej hráč
a pinčl na D4 bez pocitu viny rozehrál partii šachu
slza spojila částečky nehmotného prachu
slovíčka tužkou do almanachu

Na tváři lehký žal hluboký v srdci smích chtěla bych mít
Na tváři lehký žal a věčnou lásku v srdci ctít

VODOPÁD
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Namaluj život na má záda
Jak sílí Jak žhne Jak sálá
Vydechni nebe Podej mi ruce
Vyplakej moře Dej mi své srdce
 
Namaluj na oči osnovu not
Tanečníci rozezněte struny
Špičkou černočerných bot
Jasně temnou melodii luny

Namaluj tuší linku na mou šíji
Otoč se na hrazdě A skoč
Myšlenka do malby se vpíjí
Padni Vstaň a neptej se proč

Ránem vzkvetou na rtech slova
Stoč je do papíru s mojí duší
Jarní slunce rozezní je znova
Písně citů jak vodopád hučí

Namaluj život na má záda
Jak sílí Jak žhne Jak sálá
Vydechnu nebe Podám ti ruce
Vyplakám moře Dám ti své srdce

ON
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Koukala žena Koukala po muži
Fiží na hrudi Filet na kůži
Vratká chůze Vábivý zrak
Koukala žena Koukala po muži

Cinkot přezek Cinkot kovu
Petře! Pramínku! Prstýnku!
Zvolala žena Zvolala že na
Řetízku blond Řetízku řas
Cinkot přezek Cinkot kovu

Nabídla pozici Nabídla zázemí
Dlaň a Zrak! Ouška a Rty!
Nabídla Pálenku Královna Zoo
On - ne jiný
On - jediný
On - je jiný
Zrozené dobro Zemdlené zlo

Maluje básně Skládá obrázky
Pokládá sebe Pokládá otázky
Podpatku chůze Jehel chůze
Lapený múzou Oddaný múze
Zrozené dobro Zemdlené zlo

Petře! Pramínku! Prstýnku!
Nesmělá láska Nesmělá víra
Jemnosti nehtu V Jemnosti síla
Děťátko svírá Dítě kolíbá
Petře! Pramínku! Prstýnku!
Krm je city Krm mě životem
Květy do děla Květy do oken

Koukala žena Koukala po muži
Fiží na hrudi Filet na kůži
Vratká chůze Vábivý zrak
Koukala žena Koukala po muži

ŽIVOT
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Jsem muž Jsem žena
Jsem člověk co hledá
Jsem savec Jsem vir
Jsem zvířat boj a mír
Jsem jaro Jsem zima
Jsem mrtvá Jsem živá
Jsem země Jsem voda
Jsem láska Jsem zloba
Srdce oheň Tělo hlína
Jsem prostor co spíná
Nekonečná časomíra
Jsem život co neumírá

SUBRETA
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Žabky házím kamínkem na dno
Zachvěly se lístky břízy zpívám tiše
Ladno nohy hebkou trávou bloudí
V komnatách z hedvábí klenby se hroutí
Lékař v bílém plášti zmateně hlavou kroutí
Opona spadla jak domeček z proutí
Proč pláče naříká pročpak se rmoutí
Optal se mládenec kočovné pouti

Neptej se nepoví šeptaly prstýnky
Subreta v šantánu rozhodila vlasů pramínky

Kaluže bota má pantomima
Lexikon kouzel papoušek na rotopedu
Proklínal dnem nocí pan Tom mima
Zavázal tkaničky utáhl kravatu jednu středu
Papoušek kouzel lexikon na rotopedu

Sólový soprán salóny se nesl
Seladon směle slovník slibů snesl
Slůvka smyslná slečnu sváděla
Nad sklenicí saké ústa sladká skláněla

Plakáty vábily lesní roh rozezněl se po pláni
očí mžik a propadly kouzlu volání
Jeden dech nekonečné zvonků cinkání
Sametová vlákna propletená v ranní rose
Pohladila víčka poznání

Deset dnů kožich ze sobolí kůže
Deset dnů opitá skicou neznámého muže
Deset dnů sivá holubičko suvenýre z Plesa
Deset dnů synek světoběžný pro dívčí srdce plesá
Deset dnů a ani o den více
Sbohem a šáteček moje krasavice

Tuhne krev v žilách krví žíla trhne
Noha na pedálu černý anděl volant ze svodidel strhne
a hlavou vzpomínky křičely vzdorovité ne
Zahltily sluch a střepy a kamínky
a ticho
bílé ticho kolem se pne

Píše se květen od trafikantky koupim noviny
Prýmky vázičky přehledy milostných pletů
kdesi hladomor na hrudi červených pár rozhnisaných květů
Porcelán a šaty s krajkou baletka ladně nohy k nebi zdvihla
V začouzeném kabaretu píšu v letu kolemjdoucím všemu světu
Láska nezemřela jen se za oblaka skryla

PAMPEÁTR
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Zneuctěná poezie
V norkovém kožichu s černočerným boa
Prohýřili svatojánskou nocí vlastní úsměv
v kostkovaném šatu z klauna udělali vola
čelo se zamračilo nebe a ustal srdce zpěv
jen sedmikráska kvete dechem louka žije
uším našeptával havran Edgara Alana Poa
nudným amfiteátrem té zneuctěné poezie

Secesní dáma tu cpala se párkem v rohlíku
Kečupová ústa našpulila na svého muže
Moderní žena s diamantem lásky v malíku
Konzumní zboží sbalené do lidské kůže
Štěstí odplavalo vodou s šátečkem v balíku
Básníku tvá ústa Zde kvést by měly růže

Robinson v pozdraveném saku od ptáka
Spatřila jsem jak ránem pozoroval červánky
Trpce se zasmál havran na římse ať zakráká
Zaslechla jsem podrážku na listech čekanky
Uronily kapky nebes řasy tvářolící mraka

V zástupu davu s pampeliškou ve vlasech
Tvou flétnu léto smutně minulo, jsem rozehrála
V černočerném stínu v prožitých klasech
Elektronických úsměvů malířova ruka tancovala
špička baletky zazněla v lidských hlasech

Po sedmi nočních časech "Strč prst skrz krk"
Bez přihlouplých otázek šprýmů očí úkosů
Milujeme za sto dvacet na hodinu Vrkú Vrk
Poctivě a efektivně dostal chrobák po nosu
Bebebe do duše lálo do zadnice berany Trk

Zneuctěná poezie
CHACHACHA po žalné zemi uválela smíchy
Koonsova hafana a dva strakaté kolibříky
Jen ať přešťastně se tlemí životodárný kýč
Je to skvělé prostě super! Sem z toho pryč!

EL BELJIN
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Baletka točí se v jiskřivém zraku
kolečko zapadá neslyšně pomáhá
lehounký vítr nad mrakem prachu
svázat nitkou strachu
sny nesněné vábí tiše svolává

Protkané sítě z hedvábí na ústa
dolehnou šimrají kůži pírka bílá
prosvětlí štětcem místa pustá
přikrytá víčka písní me gusta
letmý dotyk kůže v mžiku hrdlo svírá

Do dlaní hřejivých vichřice ničivá
ulehá jemně motýlek ve mě
Do barevných luk skřivánek zavítá

Proplula barka kapkou slzy
zafoukal do plachet zlatavý dech
napnul plátna vyplaví brzy
šťavnatých hroznů trsy
rozkvetlých růží květ

Melodie zkřehlým tělem prostupuje skrze
šepot ustává v pelesti kořeny nechává
uprostřed neprostupné tvrze
ztracena v mámivé mlze
do hlubin tvých se propadá

LIDSKÁ TVÁŘ
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Nakreslím na lino lidskou tvář 
aby nezapomněl nikdo z nás
co znamená láska
Nakreslím činorodé ruce
políbím Apollóna 
harmonie rozletí se v barevnosti prudce
Slunce rozežehne duši v nás
A až poraníš mě Světe
steču s vínem do číše 
Dionýsos napíše mi vzkaz 
aulos ukolébá srdce zas
a Já rozplynu se v čas

PRŮZRAČNÁ SVÍTÁNÍ
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Jako ten nejzářivější paprsek ranního slunce
Pronikáš stále dál a dál z podmořských hlubin bezedné noci
Přítomnost se snáší nad krajinou
Zkus zahlédnout spanilé hvězdičky svit
Vše vzájemně se prolíná
Není naděje bez zoufalství
Není bílé bez černé
Toto je život
Představ si
Kapičky písku prýštící z nebe
Písečnou bouři jež ohněm vzplála
Dveře vedoucí do neznáma
Divoký kůň dál pouští cválá
V úpatí skal
Z dlaní tvých vzlétá k řasám nachovým na tisíce motýlů
Povídej mi o tom co vidíš mořeplavče dnů
Plameny deště
Tyrkysovou oblohou vně husté mlhy
Průzračný gejzír reality
Nad stády mňoukajících automobilů
Rozprostíráš svá vzdušná křídla
Jako nekonečná pavučina
Jako hedvábný vánek z dáli
Od večera do rána

KOČKA
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Jako motýl
roztáhnu křídla k nebi
budu tvým živým snem
Znovu se zrodím
do nepoznaných krás

Posvátná jsem kočka
lila vlasy ústa ze zlata
ladná slavná bohatá
nosím křišťálová očka

Jako hvězda
ponesu světlo do dáli
rozzářím tvůj život
Potom se rozpadnu
na prostor a čas

Sílu kosmu nosím v těle
jsem správnost i hřích
spím na svazích pyramid
nedělej si ze mě nepřítele

Jako královna
posílím věhlas koruny
budu tvou věčnou hrou
Potom se sjednotím
vstanu z prachu zas

Miluj
a následuj můj hlas

PROMĚNY
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Převeď mě do binárního kódu
Odpoutej mé tělo Dodej mu svobodu
Hmatatelné prázdno Nekonečný sen
Dílo co z umělce prodrat se chce ven
Bič přežití co práská do kroku
Múza badatelů Milenka proroků

Břitký je nádech
a výdech třpytivý
Síla mysli boří dějiny

Nemám zrak Ale vnímám snáz
Kaleidoskop nepopsaných krás
Energie prostoupí mě univerza
Hudba sfér co dobro a zlo nezná
Rozpadám se a spojuji zas
Jak díra černá vábím prostor čas

Břitký je nádech
a výdech třpytivý
Síla mysli boří dějiny

Svedla jsem ústa vládců i proroků
Jsem boj o přežití a práskám do kroku
Prošla jsem věkem býka berana i ryby
Dokonalost v různosti je lidí
Dokonalost v otevřeném díle
Jsem život v nekonečné síle

MÁJ
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ..

Potkala jsem kluka v máji
Procházel se zahradou
Jak Adam a Eva v Ráji
Obklopeni záhadou
Cinkli jsme si pálavou
Mé srdce je v háji

Jablko sestřelil mi z hlavy
Já stála nahá u stromu
To On je ten pravý
Láska spadla z obzoru

Pohled z opojených květů
Jsem tvým dávným snem
Polibek věnoval mi v letu
Prvním i posledním dnem
V pohádkovém světu

Dám ti dnes poslední možnost
Dám ti dnes poslední šanci
Miluju tvou hrdou skromnost
Silnou jemnost ve tvém tanci
Na útěku dva nevinní psanci

Rozmarem budeme tvojí show
Pokleskem tvého bulváru
Roztomile nebezpečnou hrou
Divoké titulky sypeme z rukávu
Paparazzi Foťte nás pomalu

Pohled z opojených květů
Jsme tvým dávným snem
Polibek věnujem ti v letu
Prvním i posledním dnem
V mediálním světu
 

DOBA NANOTECHNOLOGICKÁ
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Královna na jehlách dívá se do dálky
Na hlavě koruna sálá
Vlastní krví podepsala
Lilie na zem padá Do vody korálky

Milenka cudnosti Snoubenka hříchu
Tancuje pro tebe
Maluje pro tebe
Duše plná slz a Srdce plné smíchu

Královna na jehlách dívá se do dálky
Pod nohama louka vzkvétá
Kdesi v třetích zemích světa
Nemoci bída a hlad táhnou do války

Četla jsem Huxleyho Orwella i Neffa
Poznala myšlenky co změnily tvář světa
Prošla jsem peklem očistcem i rájem
Všude měli o mou duši zájem

Nic není zadarmo Život se měří
Poznali na Nilu i Babylonské věži
Sto lidí Sto různých názorů a řečí
Rovnováhu kosmu dobro a zlo střeží

Královna na jehlách divá se do dálky
Lidství se rozplývá v kultuře klonu
Brání se tělo v moderním shonu
Brání se mysl poklesu morálky

Zmatena kdesi ve světě klamu
Vstupuju s pokrokem do nové éry
Kde je pravda Kde jsou jen pověry
Hlavu si v mýtech Barthesi lámu

Hektické století nabývá rysů
Oslava perverze Oslava podsvětí
Krása zpod skalpelu Soudobé prokletí
Na stránkách módních časopisů

Surfujeme v informačním víru
Sdílíme se všemi moudra i hlouposti
Bouráme hranice Jednota v různosti
Válčíme pro zachování míru

Královna na jehlách dívá se do dálky
Ze džbánu vylévá průzračnou vodu
Ze džbánu vylévá s láskou svobodu
Na konci světa kráčíme do dálky
Na dlani lilie Ve vlasech korálky

UPÍR A LUNA
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Černý parfém voní nocí
zimní vítr zahalí tě mocí
Temní lovci loví pocit
Lovců král už ze sna procit

Pohled z ledu rozbil duši
Upír ve mně život tušil
Poslouchej jak srdce buší
Pohleď jak nám pouto sluší

Zhasla svíce Zvadl květ
Prázdná krása Prázdný let
Miluj zemi Vnímej svět
Vznítil se prach Fénix vzlét

Víte jak zní první dech
Víte jak smrt cítí mech
Poznejte ten lidský vzdech
Dobro a zlo na mých rtech

Nesuďte nás Půlnoc padá
Hvězdná zář a luna dravá
Kosmu prach Dávná sláva
Lidský strach a krása mladá

Černý parfém voní nocí
Zimní vítr zahalí tě mocí
Poslouchej jak srdce buší
Pohleď jak nám pouto sluší

DRAHOKAM
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Dáma na mince hází kostkami
šampaňské vyzvání a vyznání
bublinek na osvíceném vlásku
Kdo v kasinu by hledal lásku?

Kozačky klapou po osnově not
unikla nitka umělcův navinula
krok Kamufláž koženkových bot
Miluje pop a On hnědovlásku

Slibuju hollywoodské zvíře
až kůže naježí se jantarem
zahraje zrak a na drápky lak
Slibuju v hollywoodské víře

Krásná je hříšnost hranostaje
drahokam na pooraném poli
krok sun krok horizontu taje
Škorpion toulá se metropolí

Dáma na mince hází kostkami
šampaňské vyzvání a vyznání
bublinek na osvíceném vlásku
V kasinu našla jsem tvou lásku

LÁSKA S.R.O.
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

V kamenném divadle dřevěných loutek
Kašpárek princezna a dva draci
Lesk a bída scénou prochází se
Špagátkem potáhnu oponu zatáhnu
Ve víru her myšlenky podivné se ztrácí

Klaksony škodovek křičící titulky kufříky právníků
Skřípějí brzdy bulváry oslní hledá se tucet viníků

Pročítám článek na téma láska
Reklamy akty akty a kráska
Sedící němá pod lípou v poli
V objetí cizince lokty ji bolí
Šněrovací boty zuje hraje dál svou roli

Buší déšť do oken buší na ramena
Skropil zem trávník park i linolea
Lokny zplihly řasy zvlhly
Na blátivou zem kolena strhly
Sestry hlad a žízeň zkřehlá těla

Za skleněnou tabulí dvě povadlé tváře
Ošlehané větrem touhy, formální jak listy kalendáře
Nádraží stanice přestupná jízdenku koupím
Ledový vzduch do plic vtáhnu
Do komerční banky v 09:55 vstoupím

Barevné taxíky večírky bujaré stálé povinnosti
Kožená sedadla rozlité šampaňské zábavy po libosti

Trolejbusy U soudu míjejí se ve fabrice noci
Dva kroky vpřed bez předsudků bez emocí
Bělmo růž a rtěnka v zamrzlém potoce
Jak štiplavý dým valící se z komínů
Nad propadlými víčky očí
Rozplynou se po roce

Lehounký vánek nad mrakem prachu
Motýlek třepotá rty s písní života
V peřinách z hedvábí duši mou hřejí
V peřinách z hedvábí zorničky se smějí
Když obejmeš mě naděj a jistota

... VE SNĚHU
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE
SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE
SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE
SRD-CE SRD-CE SRD-CE SRD-CE _ __ z parchantěl a

MILOVANÁ
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Dostali jsme vzácný dar
být na světě roků pár
Slunce hřeje Vítr fučí
Půda plodí Řeka hučí
Dostali jsme vzácný dar
být na světě roků pár
...
Tolik barev Tolik tvarů
Tolik rostlin Tolik tvorů
Dostali jsme vzácný dar
Rozum Srdce Zemský ráj

Na Zemi jsi přišel prost
Na Zemi jsi jako skvost
Na Zemi jsi jenom host

Cožpak nevíš Na svou Zemi hledíš
Zotročuješ krásu pro svou pýchu
Zotročuješ život a je ti to k smíchu
Cožpak nevíš Na svou Zemi hledíš

Umíraj rostliny
Umírá zvěř
Pláče Země Pláču též
Umíraj lidé bez vody a jídla
pro diamanty vykládaná sídla
Zármutek padá a já se ptám
Kam jsme to došli Kam

Běžíme kupředu jak tažní koně
pod bičem táhneme kočáry dvoje
Splacené slzami Splacené krví
Běžíme kupředu jak tažní koně
Neschopni citu Neschopni mluvit

Dívám se na nebe Dívám se na tebe
Sním o tom že budeme žít v smíru
Sním o tom že budeme žít v míru
Dívám se na nebe Dívám se na tebe
A než svůj pohled do vesmíru dám
Děkuji za nejkrásnější dar

HYDRA
KATEŘINA ANIMA DUŠKOVÁ

Shodím šat v borovém háji
v bouřlivém tichu na sololit
Shodím štětec tuš a kadmia

Zmodrá zrak Zrudnou záda
Zlatem zasypaná do života
padám nahá Nohou k zemi
Pavučina spřádá duši ženy
Políbí lístky lidskou srst

Z ohně a vody vynoří se saň
Syrovým sladem Slyš Koluje krev 
To starců rev Dětská moudrost 
Bláznů bystrost Lidská hloupost
Dějiny země Dějiny ze mě
Lesklá bída Bídná lesklost
Radost Bolest Slabost Síla
V drápech život svírá 
Stírá zlo a chrlí lásku 
V českém ráji city chrání 
Anima i Ty  

bottom of page